BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanny-Burak Monika (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Marginalizacja na obszarach popegeerowskich - społeczna konsekwencja transformacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 245-259, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rolnictwo, Rynek pracy
Social exclusion, Systemic transformation, Agriculture, Labour market
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR)
State Agricultural Farm (PGR)
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu postanowiono odejść od pojęcia procesu "marginalizacji społecznej" i jego wszelkich interpretacji, a skoncentrować się na empirycznej analizie określonej sytuacji populacji mieszkającej na obszarach popegeerowskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wilkin: Przekształcenie Państwowych Gospodarstw Rolnych - procesy racjonalizacji i marginalizacji. W: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. Warszawa 1997, s. 43-55.
 2. W. Zglińska: Wpływ transformacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na przemiany rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. W: Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi. Red. B. Górz i Cz. Guzik. Studia Obszarów Wiejskich. T. 4. Warszawa 2003, s. 51.
 3. T. Kowalak: Marginalność, marginalizacja społeczna. Warszawa 1998.
 4. K. W. Frieske: Marginalność procesy marginalizacji. Opracowania PBZ, z. 13, Warszawa 1999.
 5. J. Rossa: Wymiary marginalizacji. "Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje" 1999, nr1, s. 153-168.
 6. M. Halamska: Procesy marginalizacji na wsi popegeerowskiej. "Wieś i Rolnictwo" 1999, nr2(103), s. 37-49.
 7. E. Psyk-Piotrowska: Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk popegeerowskich. W: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczyk w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Poznań 2001, s. 383-399.
 8. R. Marks-Bielska: Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90. "Polityka Społeczna" 2003, nr 3, s. 12-15.
 9. M. Socha, U. Sztanderska: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warszawa 2000, s. 138.
 10. E. Tarkowska: Głos w dyskusji. W: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi i nowi gospodarze. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. Warszawa 1997, s. 101.
 11. E. Tarkowska: Ubóstwo w byłych PGR-ach. W poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy. "Kultura i Społeczeństwo" 1998, nr 1, s. 91-102.
 12. E. Tarkowska: Świat społeczny biednych a koncepcja kultury ubóstwa. "Polityka Społeczna" 1999, nr 11-12, s. 3-6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu