BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barcz Jan
Tytuł
Długi cień historii : w sprawie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008 r.
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2009, nr 1, s. 45-62
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Prawo międzynarodowe, Migracja wojenna, Polityka państwowa
International relations, International law, War migration, State policy
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
W artykule omówiono postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 października 2008 r. w sprawie odszkodowania za mienie Niemców wysiedlonych z przekazanych Polsce (na mocy Układu poczdamskiego z 2 sierpnia 1945 r.) byłych niemieckich obszarów wschodnich. Autor zwraca uwagę na fakt, że postanowienie, choć miało charakter formalny i polegało na odrzuceniu skarg Powiernictwa Pruskiego, zostało opatrzone wyjątkowo obszernym i merytorycznie ważnym uzasadnieniem. Autor omawia jego najważniejsze elementy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachmann K., Kranz J. red., Przeprosić za wypędzenie. O wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej, Kraków 1997.
 2. Barcz J., 2009, W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce, "Krytyka Prawa", nr 1, s. 294 i n.
 3. Barcz J., Frowein J.A., 2005, Ekspertyza w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związku zdrugą wojną światową (2 listopada 2004 r.), "Sprawy Międzynarodowe", nr 1, s. 110 i n., 142.
 4. Barcz J., Jałowiecki G., Kranz J., Miedzy pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, Warszawa 2004.
 5. Barcz J., Podstawy prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami, [w:] Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do partnerstwa w Europie, W.M. Góralski red., Warszawa 2007, s. 113 i n.
 6. Barcz J., Udział Polski w konferencji "2+4". Aspekty prawne i proceduralne, Warszawa 1994, s. 166 i n.
 7. Bartoszewski W., 07.11.2008, To jest zasadnicza i definitywna decyzja, "Polska", s. 2.
 8. Bartoszewski W., Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste, Poznań 2005, s. 357 i n.
 9. Borodziej W. red., Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne, Warszawa 2006.
 10. Borodziej W., Hajnicz A. red., Kompleks wypędzenia, Kraków 1998.
 11. Czapliński Wł., 2005, Pojęcie reparacji wojennych w prawie międzynarodowym. Reparacje po drugiej wojnie światowej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 1, s. 66 i n.
 12. Dołęga J., Kulesa Ł., Tarnogórski R., Wykonanie przez ZSRR postanowień reparacyjnych Umowy poczdamskiej wobec Polski [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. I, Góralski W.M. red., Warszawa 2004, s. 157 i n.
 13. Góralski W.M. red., Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, Warszawa 2004, t. II, s. 41 i n.
 14. Góralski W.M. red., Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, Warszawa 2004, t. 1.
 15. Góralski W.M., Znaczenie ekspertyzy Barcz-Frowein w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związku z II wojną światową dla stosunków polsko-niemieckich [w:] Transfer - obywatelstwo - majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, Góralski W.M. red., Warszawa 2005, s. 229 i n.
 16. Gutachten zu den Ansprüchen aus Deutschland gegen Polen in Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, "Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht" 2005, nr 3, s. 625 i n.
 17. Janicki L., Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych następstw klęski i upadku Rzeszy. Zagadnienia prawne, Poznań 1982.
 18. Klafkowski A., Umowa poczdamska z dnia 2 VIII 1945 r. Podstawy prawne likwidacji skutków wojny polsko-niemieckiej z lat 1939-1945, Warszawa 1985.
 19. Kokot J., Logika Poczdamu, Katowice 1961.
 20. Kranz J., Polen und Deutschland: getrennte oder gemeinsame Wege der Geschichtsbewältigung? Juristisch-politische Bemerkungen aus polnischer Sicht, Bonn-Bad Godesberg 2005.
 21. Polsko-radziecki protokół końcowy dotyczący wykonania dostaw reparacyjnych [w:] Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004, t. II, Góralski W.M. red., Warszawa 2004 , s. 336 i n.
 22. Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski w świetle traktatów, Poznań 1975.
 23. Wolff-Powęska A., Polska racja stanu w procesie normalizacji stosunków z Niemcami w warunkach wolności i demokracji [w:] Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do partnerstwa w Europie , Góralski W.M. red., Warszawa 2007, s. 159 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu