BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trafiałek Elżbieta (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu na wsi w województwie świętokrzyskim : reorientacja zawodowa i aktywizacja bezrobotnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 277-292, tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Ludność wiejska, Aktywizacja bezrobotnych, Aktywizacja obszarów wiejskich
Social exclusion, Rural population, Unemployed activation, Activation of rural areas
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Bezrobociu, szczególnie bezrobociu trwałemu, niezależnie od jego przyczyn zawsze towarzyszy groźba wykluczenia społecznego. Im większy zakres zjawisk generujących wykluczenie społeczne określonych grup zawodowych, wiekowych, środowiskowych tym mniejsze szanse na skuteczne ich zwalczanie i eliminowanie. W pracy przedstawiono specyfikę regionu świętokrzyskiego, źródła i zakres wykluczenia społecznego mieszkańców oraz poziom i strukturę bezrobocia w regionie. Na zakończenie omówiono Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacje o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w I kwartale 2005 roku. WUP, Kielce 2005, s. 1-19.
  2. Bezrobotni według zawodów i specjalności. Programowanie Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WUP, Kielce 2004, s. 10 i n.
  3. Informacje o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w 2004 roku. WUP, Kielce 2005, s. 3 i nast.
  4. Informacje o realizacji zadań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. WUP, Kielce 2005.
  5. M. Kabaj: Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 2000, s. 86.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu