BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racław-Markowska Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
System pomocy rodzinom i dzieciom jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu w środowiskach lokalnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 293-304
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, System pomocy rodzinnej, Polityka społeczna, Polityka rodzinna
Social exclusion, Family assistance system, Social policy, Family policy
Abstrakt
Narodowa Strategia Integracji Społecznej wymienia jako grupy podatne na wykluczenie społeczne m.in. dzieci i młodzież pochodzące z zaniedbanych środowisk oraz dzieci wychowujące się poza rodziną. W pracy omówiono reformę systemu pomocy rodzinom i opieki nad dziećmi, a w szczególności założenia reformatorów, wdrażanie założeń oraz ograniczenia, które wystąpiły podczas wdrażania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Zespół zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej. MPS, Warszawa 2004, s. 69.
 2. T. Szedlak: Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych. Warszawa 2003.
 3. B. Rogulska: Rodzina polska - wzory i wartości. W: Wartości, praca, zakupy... O stylach życia Polaków. Red. M. Falkowska. Warszawa 1997.
 4. E. Giermanowska, M. Racław-Markowska: Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - raport z badań. W: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Red. M. Racław-Markowska, S. Legat. Warszawa 2004, s. 112-117.
 5. Losy usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczych, wychowawczych i poprawczych w Warszawie. Raport z badań. Warszawa 2004.
 6. M. Sajkowska: Stygmat instytucji. Społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka. Warszawa 1999.
 7. M. Andrzejewski: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (Dziecko-Rodzina-Państwo), Kraków 2003.
 8. M. Kaczmarek: Stan opieki zastępczej "na półmetku" wdrażania reformy. Z perspektywy standardów prawa. W: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Red. M. Racław-Markowska, S. Legat. Warszawa 2004, s. 138.
 9. S. Badora: Współczesne tendencje w opiece nad dzieckiem i młodzieżą - kontekst europejski. W: Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej. Red. S. Czarnecka. Częstochowa 2003.
 10. R. Majer: Kwestia dziecka w Europie - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. W: Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej. Red. S. Czarnecka. Częstochowa 2002-2003.
 11. J. Hrynkiewicz: Podsumowanie. W: Decentralizacja funkcji społecznych państwa. Red. J. Hrynkiewicz. Warszawa 2001.
 12. M. Racław-Markowska: Proces kształtowania polityki rodzinnej w Polsce. Warszawa 2002.
 13. M. Kaczmarek: Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku wdrażania reformy". W: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Red. M. Racław-Markowska, S. Legat. Warszawa 2004.
 14. M. Kolankiewicz: Szanse i zagrożenia instytucjonalnej opieki nad dziećmi. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata w nowym systemie. Red. M. Racław-Markowska. Warszawa 2005.
 15. M. Rymsza: Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Warszawa 2003.
 16. W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004. Red. S. Golinowska. Warszawa, s. 127.
 17. M. Racław-Markowska: Zakończenie. W: Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata w nowym systemie. Red. M. Racław-Markowska. Warszawa 2005.
 18. J. Whittaker: Role profesjonalne osób udzielających pomocy. W: Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej. Red. M. Bocheńska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa. Kraków, s. 167.
 19. W. Stelmaszuk: Sieć społeczna a rozwój kompetencji jednostki. W: Pedagogika społeczna - kręgi poszukiwań. Red. A. Przecławska. Warszawa 1996.
 20. M. Kaczmarek: Zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Uwagi do stanu reformy. Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata w nowym systemie. Red. M. Racław-Markowska. Warszawa 2005.
 21. K. Piątek: Aktywność i adaptacja w polityce i pracy socjalnej: modele i realia. W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Red. W. Wesołowski, J. Włodarek. Warszawa 2005.
 22. J. Hrynkiewicz: Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka. Wstępne wnioski z badań jakościowych. Warszawa 2005, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu