BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybowska Joanna (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wykluczenie społeczne a tworzenie i rozpad rodziny
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 305-316, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Rodzina, Socjologia rodziny, Pomoc społeczna
Social exclusion, Family, Sociology of the family, Social assistance
Abstrakt
Wykluczenie społeczne jest stosunkowo nowym w Polsce problemem badawczym. (...) Wiele dostępnych wyników badań oraz danych statystycznych wskazuje na związek pomiędzy stabilnością rodziny a jej sytuacją materialną, a także szansami dla dzieci osiągnięcia wyższego wykształcenia i tym samym lepszego zarobkowania w przyszłości. (...) Zestawienie wyników badań umożliwia dostrzeżenie prawidłowości polegającej na tym, że osłabienie rodziny uruchamia czynniki, które zwiększają ryzyko wykluczenia społecznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Kowalak: Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa 1998, s. 23, 32, 98, 178.
 2. P. Kurkowski: Minimum socjalne w 2004 r. "Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 32-35.
 3. P. Kurkowski: Minimum egzystencji w 2004 r."Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 35-37.
 4. Analiza wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich. Red. Z. Tyszka. Poznań 1990, s. 19.
 5. K. Slany: Kohabitacja w Polsce w świetle danych Mikrospisu 1995 - komunikat z badań. "Studia demograficzne" 2001, nr 1(139), s. 90.
 6. B. Kołaczek: Dochodowa sytuacja rodzin w Polsce i jej uwarunkowania. "Polityka Społeczna" 2004, nr 11-12, s. 4, 5.
 7. P. Szukalski: Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe w świetle wybranych współczesnych ekonomicznych teorii płodności. "Studia Demograficzne" 2003, nr 2(144), s. 169.
 8. P. Szukalski: Rozwód a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług. "Problemy Rodziny" 2000, nr 5, s. 30.
 9. P. Rydzewski: Ryzyko rozpadu małżeństwa w Polsce. Empiryczne implikacje teorii Levingera. "Studia Demograficzne" 2002, nr 1(141), s. 77-78.
 10. Z. Dąbrowska-Caban: Nietypowe związki małżeńskie w Polsce, doniesienia badawcze. "Problemy Rodziny" 2001, nr 3, s. 34.
 11. W. Wróblewska: Konsekwencje demograficzne wczesnych związków seksualnych - na podstawie badania "Przemiany rodziny i wzorce dzietności w Polsce 1991". "Studia Demograficzne" 1999, nr1(135), s. 36.
 12. W. Wróblewska: Przemiany płodności nastolatek. W: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. I.E. Kotowska. Warszawa 2001, s. 170.
 13. "Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 30.
 14. J. Grotowska-Leder: Fenomen wielkomiejskiej biedy. Łódź 2002, s. 169-170, 289.
 15. P. Szukalski: Konsekwencje przemian demograficznych dla wewnątrzrodzinnych przepływów międzypokoleniowych. "Studia Demograficzne" 2001, nr 1(139), s. 20.
 16. K. Slany, K. Boszarkiewicz: Socjodemograficzny obraz związków partnerskich w Polsce. "Małżeństwo i Rodzina" 2004, nr 4, s. 13, 95.
 17. M. Sitarczyk: Środowisko rodzinne nieletnich sprawców przestępstw. "Małżeństwo i Rodzina" 2004, nr 4, s. 48.
 18. W. Ratyński: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Warszawa 2003, s. 607-619.
 19. W. Surażska: Komu w Polsce dobrze się żyje? http://www.cbr.org.pl.
 20. P. Kurowski: Minimum socjalne w 2004 r. "Polityka Społeczna" 2005, nr 2, s. 33.
 21. I. Kowalska: Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekście przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002. W: Problemy demograficzne Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. Warszawa 2003, s. 188.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu