BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Justyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Pomiędzy asymilacją a marginalizacją. Imigranci jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 229-336
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Imigracja, Społeczeństwo
Social exclusion, Immigration, Society
Abstrakt
W opracowaniu omówiono problem wykluczenia społecznego imigrantów. Przedstawiono czynniki, które mogą wpłynąć na wykluczenie oraz problem niejednorodności kategorii imigranci. Na koniec próbowano odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie ingerować, aby przeciwdziałać takim sytuacją.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Iglicka: Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości. CSM: Raporty i Analizy, http://www.csm.org.pl/pl/files/raporty/2004/rap_i_an_0704.pdf, s. 5.
  2. F. Mahler: Maldevelopment and Marginality. W: Insights into Maldevelopment . Ed. J. Danecki. Warszawa 1996, s. 193.
  3. Stosunki między wspólnotami I międzyetniczne w Europie. MG-Cr(91) 1 finał, Warszawa 1996, s. 27, 48.
  4. Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów na temat imigracji, integracji i zatrudnienia. COM(2003)336 final, s. 3, 17, http://www.praca.gov.pl/nczpz/pliki/dok/Komunikat_Migracje_pl.pdf.
  5. J. Godlewski: Integration Policy towards Immigrants - the UE Approach. W: Contemporary migration issues: migration and society. Legal framework of migration versus human right. Warszawa 2005, s. 59-64.
  6. Employment in Europe 2003, s. 191-192, http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2003_en.htm.
  7. G. Tapinos: Irregular Migration: Economic and Political Issues. W: Combating the Illegal Employment of Foreign Workers. OECD 2000, s. 16.
  8. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. MPS, Warszawa 2004, s. 61-62.
  9. R. Dahrendorf: Jeśli nie asymilacja... "Gazeta Wyborcza" z 24-26 grudnia 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu