BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczygielski Kazimierz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Potencjalne uwarunkowania wykluczenia społecznego na obszarze gmin o wysokim udziale ludności niepolskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 337-360, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Mniejszości narodowe, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Social exclusion, Ethnic minority, Social and cultural condition
Abstrakt
Kwestia wykluczenia społecznego jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, stąd istotna i aktualna wydaje się propozycja rozszerzenia pola analizy o nowy aspekt, dotyczący potencjalnego wpływu zróżnicowania etnicznego na funkcjonowanie danej subpopulacji. (...) Naszym celem staje się zatem próba ustalenia ewentualnego zróżnicowania wybranych cech przestrzeni społeczno-geograficznej występujących w skali całej Polski oraz na terenie gmin z istotnym udziałem ludności niepolskiej (powyżej 20% ogółu ludności danej gminy). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce,. Informator Dokumentacyjno-Statystyczny. Wydanie próbne. GUS, Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości, Warszawa 1993.
  2. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996. GUS, Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości, Warszawa 1997.
  3. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1997-1999. GUS, Departament Badań Demograficznych, Wydział Wyznań i Narodowości, Warszawa 2000.
  4. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000-2002. GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2003.
  5. Podstawowe informacje ze spisu powszechnego Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna 2002. GUS, NSPLiM 2002. Warszawa, sierpień 2003, s. 43 i n.
  6. R. Jończy: Wpływ procesów migracyjnych ludności autochtonicznej na rynek pracy w województwie opolskim. Raport. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2005.
  7. Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Studia i Monografie, z. 264, Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu