BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zachowania konsumpcyjne osób biernych zawodowo w świetle badań
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 361-381, tab.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych
Consumer behaviour, Consumption, Budgets of households, Household savings
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zachowań konsumpcyjnych osób biernych zawodowo w Polsce na początku XXI w. Autor na podstawie analizy wyników badań własnych nad przemianami konsumpcji w Polsce, które przeprowadził (za pośrednictwem CBOS-u) w czerwcu 2003 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski (w tym 460 osób biernych zawodowo) szuka m.in. odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaki jest poziom aspiracji konsumpcyjnych badanych osób? Czy i w jakim zakresie oszczędzanie staje się zachowaniem wyznaczającym dążenia konsumpcyjne? Czy i w jakim zakresie w Polsce ma miejsce zróżnicowanie wyposażenia w dobra konsumpcyjne trwałego użytku między kategoriami społeczno-gospodarczymi? Jakie typy zachowań konsumpcyjnych są najczęściej spotykane wśród Polaków? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Światowy: Zachowanie konsumenckie. Wrocław 1994, s. 10.
 2. J. Szczepański: Zagadnienia konstruowania i realizacji modelu i wzorów konsumpcji socjalistycznej. W: Badania nad wzorami konsumpcji. Red. J. Szczepański. Wrocław 1977, s. 23.
 3. G. Antonides, F. van Raaij: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa 2003, s. 23.
 4. G. Katona: Die Macht des Verbraucher. Düsseldorf/Wien 1962, s. 217.
 5. S. Gajewski: Zachowanie konsumenta a współczesny marketing. Łódź 1994, s. 104.
 6. J. Szczepański: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa 1981, s. 176.
 7. G. Wiswede: Grundlagen der Motivforschung. Motivation Und Verbraucherverhalten. München/Basel 1973, s. 23.
 8. F. Bylok: Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa 2005, s. 327, 340-350.
 9. J. Woś: Popyt ludności wiejskiej na dobra konsumpcyjne nieżywnościowe. Warszawa 1971.
 10. Z. Kędzior: Gospodarstwa domowe - podmiot gospodarujący. "Monografie i Syntezy" 1992, nr 70.
 11. S. Kusińska: Preferencje konsumentów w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych podstawą segmentacji rynku. "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 1.
 12. Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach polskiej gospodarki. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wrocław 1998, s. 207.
 13. H. Jastrzębska-Smolaga: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu