BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekota-Brodzka Danuta M. (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Tytuł
Marginalizacja oraz wykluczenie osobnicze i społeczne bezdomnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wykluczenie społeczne, 2005, s. 383-395
Słowa kluczowe
Wykluczenie społeczne, Bezdomność, Przyczyny bezdomności
Social exclusion, Homelessness, Causes of homelessness
Abstrakt
Sytuowanie poza nawiasem społeczeństwa i wykluczenie ze społeczeństwa jest właściwością stanu bezdomności. Można wyróżnić następujące sfery wykluczenia bezdomnych:
 • z możliwości realizacji praw obywatelskich i politycznych,
 • z zabezpieczenia społecznego,
 • z pracy zawodowej,
 • kulturowe
 • ze wspólnoty
Oprócz tych sfer w opracowaniu omówiono problem ekskluzji osobniczej. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za wykluczenie ludzi bezdomnych oraz przedstawiono sposoby przeciwdziałania wykluczeniu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Szarfenberg: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne. W: Bezpieczeństwo socjalne. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2003, s. 88.
 2. R. Levitas: What is Social Exclusion? W: Breadline Europe. Red. D. Gordon, P. Townsend, Policy Press 2000.
 3. K.W. Frieske: Marginalność społeczna - norma i patologia. W: Marginalność i procesy marginalizacji. Red. K.W. Frieske. Warszawa 1999, s. 23, 25, 27, 28, 29.
 4. J. Bittel: Polskie prawo wobec problemu bezdomności. Roczniki Naukowe Caritas - Bezdomność, Warszawa 1997, s. 96.
 5. B. Porzęcka: Kodeks postępowania karnego. Białystok 2003, s. 87.
 6. J. Wilkin: Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny. W: Efektywność a sprawiedliwość. Red. J. Wilkin. Warszawa 1997, s. 31.
 7. J. Suplińska: Dylematy polityki społecznej. Warszawa 1991.
 8. D. M. Piekut-Brodzka: O bezdomnych i bezdomności - aspekty fenomenologiczne, etiologiczne i terapeutyczne. Warszawa 2000, s. 170, 173, 202, 205.
 9. J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1963, s. 43-44.
 10. Ch. Jencks: Rethinking Social Policy. Race, Poverty and the Underclass. Harvard University Press 1992.
 11. B. Suchodolski: Kim jest człowiek. Warszawa 1985, s. 61-62.
 12. B. Kolny: Podstawy informacyjno-metodyczne badania stylu życia. W: Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali mikro- i makroregionalnej. Red. L. Frąckiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka. Katowice 2001, s. 97, 99.
 13. M. Gramlewicz: Bezdomność jako przejaw adaptacji społecznej. W: Ubodzy i bezdomni. Red. P. Dobrowolski, J. Mądry. Katowice 1998, s. 31.
 14. B. Gramlewicz: Stereotyp bezdomnego w opisach mieszkańców makroregionu południowego. W: Ubodzy i bezdomni. Red. P. Dobrowolski, J. Mądry. Katowice 1998, s. 59.
 15. P. Declerck: Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach. Warszawa 2004.
 16. A. Sowińska: Strategie zaradcze w sytuacji utraty bezpieczeństwa socjalnego. W: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne.
 17. D.M. Piekut-Brodzka: Pomoc społeczna i praca socjalna świadczona bezdomnym. W: teorii i praktyki pracy socjalnej i pomocy społecznej. Miscellanea. Red. D.M. Piekut-Brodzka. Warszawa 2004, s. 76-81.
 18. A. Kurzynowski: Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo socjalne. W: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne.
 19. Community Action Programme to Combat Social Exclusion, www.europa.eu.int/eur-lez/en/com/dat/2000/en500PCo796.htm.
 20. E. Trafiałek: Wybrane problemy bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych. W: Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu