BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Sprawiedliwa nierówność? Sytuacja kobiet w społeczeństwie i gospodarce w Polsce w początkach XXI wieku
Fair Inequality? Women in Society and Economy in Poland at the Beginning of the XXI Century
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 133-147, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Dyskryminacja kobiet, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Pozycja zawodowa kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet
Social inequality, Social-economics inequality, Women's discrimination, Women's position in society, Professional position of women, Equal rights for women and men, Socio-economic situation of women
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono kulturowe i społeczne wyznaczniki pozycji kobiet w społeczeństwie jako pracowników oraz opisano sytuację kobiet na polskim rynku pracy w okresie transformacji. Omówiono również proces adaptacji kobiet do świata polityki.

The paper presentssome selected problems with regard to current situation of women in Poland. The question we are trying to explore is the question of differences in access to important social values: money, power and prestige. The position in politics and economy, the opportunities to work one's way up are determined by individual's social status associated with gender. That inequality is clearly present in a sphere of labour. From that point of view the following phenomena should be considered: the professional segregation ("male" and "female" areas at the labour market), inequality in managerial positions (less women than men hold managerial positions), the "féminisation" of unemployment, the income inequality, the "glass ceiling" syndrome (the inequalities in working one's way up). That "inferior" (in opinion of women's rights organisations) or "naturally different" (according to more traditional view) position of women on the labour market is supported by educational system, socialisation, cultural values, patterns, norms, stereotypes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boruta I., Równość kobiet i mężczyzn w świetle prawa wspólnoty europejskiej - implikacje dla Polski, Wydawnictwo UL, Łódź 1996.
 2. Domański H., Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami a kobietami w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 3. Eichelberger W, Zarabiać na siebie, "Gazeta Wyborcza", "Wysokie Obcasy", 17 sierpnia 2002, nr 33.
 4. Farrell W., Why Men Are the Way They Are, Berkley Book, McGraw Hill Comp., New York 1988.
 5. Fluderska G., Podzielone sfery wpływów. Kobiety i mężczyźni w hierarchii przedsiębiorstw przemysłowych, "Przegląd Socjologiczny" 1998, tom XLVII/1.
 6. Kobiety w Polsce na przełomie wieków - Nowy kontrakt płci, M. Fuszar (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 7. Łobodzińska B., Family, Women and Employment in Central and Eastern Europe, London 1995.
 8. Reszke I., Bezrobocie kobiet - stereotyp i realia, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce?, A. Titkow i H. Domański (red.), IFiS PAN, Warszawa 1995.
 9. Siemieńska, Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 10. Waring M., If Women Counted. A New Feminist Economics, Harper Collins, New York 1998.
 11. Wódz K., Wódz J., Zasada niedyskryminacji jako element społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, J. Liszka (red.), Wyd. STUDEU, Ustroń 2000.
 12. Ziemilski A., Polska w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu