BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Nierówności na rynku pracy w Polsce
Labour Market in Poland - Unequal Chances
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 149-160, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Nierówności płacowe, Rynek pracy, Stopa bezrobocia
Social inequality, Social-economics inequality, Wage disparities, Labour market, Unemployment rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie nierówności społecznych oraz zidentyfikowano nierówności na rynku pracy w Polsce. Omówiono występowanie nierówności płacowych, zjawisko nierówności w dostępie do miejsc pracy oraz przedstawiono stopę bezrobocia według płci i wieku. Na koniec opisano cele polityki rynku pracy.

Social inequality is one of the major problems which are often discussed nowadays. It also occurs in labour market. Unequal chances became a serious problem when they cause discrimination. Main aspects of discrimination are payment and possibility to get a job. As global competition increases it's necessary to make payment system more flexible, adjusted to employees' achievements and collective bargaining decentralization. Otherwise payment inequality will grow. Research on labour market lets us specify the two main features of most often discriminated people: sex and age of employees. Women as a group of employees are discriminated most often. On the average they earn less than man who do the same job. Data show that women and youths at the age of 15 to 24 face the problem of access to job most often. Labour market analysis reveals that the government takes care of young graduates. On the other hand government's efforts towards limitation of women discrimination has to be judged as unsatisfactory. This was confirmed by European Commision in 2001. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A., Wybrane problemy socjologu, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1997.
 2. Beetham D., Boyle K, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, UNESCO, TNOiK, Toruń 1994.
 3. Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
 4. Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, Warszawa 2000.
 5. Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, S. Wronkowska, M. Zmierczak (red.), PWN, Warszawa 1995.
 6. Krugman P. R., Obsfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1993.
 7. Kryńska E., Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, IPiSS, Warszawa 1999.
 8. Marsh C, Vogler C, Economic Convergence: A Tale of Six Cities, [w:] Social Change and the Experience of Unemployment, Oxford University Press, 1994.
 9. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 10. Narodowa strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 2000-2006, synteza, "Rynek Pracy" 1999, nr 7/8.
 11. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 12. Rocznik Statystyczny Pracy, GUS, Warszawa 2001.
 13. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996.
 14. Szopa B., Podział dochodów a poziom życia ludności, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 15. Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Tekst jednolity. "Rzeczpospolita" z 21 marca 2002.
 16. Wiśniewski Z., Koreferat do raportu syntetycznego, [w:] E. Kryńska, Socjalne skutki zmian w zatrudnieniu i dochodach z pracy w okresie przebudowy, IPiSS, Warszawa 1999.
 17. Wspólna ocena założeń polskiej polityki zatrudnienia, "Rynek pracy" 2001, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu