BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozd Izabela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Miczyńska-Kowalska Maria (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego się społeczeństwa transformacyjnego
Unemployment as One of the Aspects of Varying Society of Transformation
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 175-182, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Bezrobocie strukturalne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Unemployment, Unemployment rate, Structural unemployment, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu krótko omówiono negatywne i pozytywne skutki transformacji ustrojowej w Polsce. Następnie zwrócono uwagę na najważniejszy problem współczesnego świata, jakim jest bezrobocie. Przedstawiono zjawisko bezrobocia w Polsce i występujące różne rodzaje bezrobocia. Na koniec zaprezentowano negatywne, jak również pozytywne aspekty bezrobocia.

The system transformation, taking place in Poland for 12 years, connects system, political, economic, social and cultural changes. The transformation in every of these fields affects social structure causing that social inequalities appear. Changes that took place in the social structure caused, among other, that the unknown earlier category of unemployed has appeared. The appearance of the phenomenon of unemployment caused that the attention of a range of political, economic and social elite groups was paid to it. The careful analysis of unemployment indicates that it is characterized by specific dynamic and substantial inner diversity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie bezrobocia długotrwałego, Kabaj M. (red.), Raport IPiSS, zeszyt nr 21, Warszawa 2001.
  2. Gieraszewska M., Postrzeganie bezrobocia przez elity polityczne, gospodarcze oraz intelektualne, [w:] Struktura społeczna. Rynek pracy. Bezrobocie, M. Malikowski, D. Markowski (red.), Rzeszów 1996.
  3. Grotowska-Leder J., Bieda jako skutek bezrobocia, [w:] Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?, W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Fundacja Friedricha Eberta, Łódź 2001.
  4. Kowalik T., Wobec globalizacji nierówności, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2000.
  5. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
  6. Mlonek K., Tradycje badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia metodologiczne, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1992.
  7. Olechnicki K., Załęcki P, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1997.
  8. Orgacinska-Krzykowska A., Proces marginalizacji bezrobotnych, [w:] Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie?, W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Łódź 2001.
  9. Terelak J., Psychologia pracy i bezrobocia, ATK, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu