BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hakalla Aleksandra (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bezrobocie a jakość życia jednostki
Unemployment and Quality of Human Life
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 195-204, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Jakość życia, Poziom życia, Wykluczenie społeczne, Warunki życia ludności, Standard życia, Społeczne skutki bezrobocia
Unemployment, Quality of life, Living standard, Social exclusion, People's living conditions, Standard of living, Social results of unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono czynniki wpływające na jakość życia jednostki, zwracając szczególną uwagę na rolę środowiska pracy. Następnie omówiono ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia oraz negatywne skutki o charakterze psychologicznym, przejawiające się w postaci spadku własnej wartości bezrobotnych czy poczucia izolacji. Na koniec zaprezentowano fazy procesu adaptacji jednostki do bezrobocia.

The unemployment is one of the most important and the most difficult problems of modern labour market. It carries with it many economic and social consequences and menaces, which causes the material and human costs. This article presents complete set of the effects of unemployment with the concrete analysis of psychological and social consequences of this phenomenon in connection with quality of human life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wyd. WSPTWP, Warszawa 2000.
  2. Goszczyńska M., Poczucie jakości życia u bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 1996, nr 1.
  3. Kwiatkowski E., Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej - podstawowe tendencje i skutki społeczno-ekonomiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 138, Łódź 1996.
  4. Lipka A., Indywidualne koszty bezrobocia - próba klasyfikacji, "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
  5. Neścior A., Jakość życia jednostki, "Problemy Jakości" 2000, nr 12.
  6. Olbrycht J., Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki, [w:] Rynek pracy w nowych warunkach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE, nr 379, Kraków 1991.
  7. Skrzypek E., Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości" 2001, nr 1.
  8. Worach-Kardas H., Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne, "Polityka Społeczna" 1996, nr 4.
  9. Zarychta H., Koszty bezrobocia w województwie łódzkim w latach 1990-1993, [w:] Bezrobocie w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 140, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu