BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Mariola (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Bezrobocie i możliwości jego ograniczania na przykładzie powiatu mieleckiego
Unemployment and Possibilities of its Overcoming on the Example of Mielec Region
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 237-249, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Przyczyny bezrobocia, Zwalczanie bezrobocia
Unemployment, Combat unemployment, Reasons of unemployment, Unemployment reduction
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Mielec
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie skali i struktury bezrobocia w powiecie mieleckim oraz wyeksponowanie jego przyczyn. Podjęto również próbę wskazania możliwości, które mogą przyczynić się do ograniczenia tego zjawiska. Podstawą analizy były materiały udostępnione przez Urząd Miejski i Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Agencję Rozwoju Przemysłu SA oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badaniami objęto lata 1996-2000. (fragment tekstu)

This paper presents an analysis of unemployment scale, structure and dynamics in Mielec region and the cause of its coming into being. The research covers years from 1996 to 2000. The analysis depicts possibilities of its reduction, taking local socio-economic conditions into consideration. The main quality of Mielec district is a big impact of young unemployed not-well educated people who often stay unemployed for more than one year. Level of unemployment in Mielec stays stable and amounts to 9500 people. The analysis presented in the paper clearly shows that there is a big chance to decrease unemployment and activate in creating Special Economical Zone. So far almost all activity has been concentrated on diminishing the results of unemployment, when it should be focused on fighting its rise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski M, Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
  2. Dziemianowicz W., Hausner J., Szlachta J., Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca, "Polska Regionów" nr 23, Warszawa 2000.
  3. Frątczak E., Strzelecki Z., Witkowski J., Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki, GUS, Warszawa 1993.
  4. Kieniewicz B., Szopa B., Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, AE w Krakowie, Kraków 1997.
  5. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000-2006, dokument opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, styczeń 2000.
  6. Polskie strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, E. Kryńska (red.), Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu