BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych
Applying the Innovation in the Development of the Conception of the Corporate Social Responsibility of Financial Institutions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/2, s. 39-48, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacje, Usługi finansowe
Financial institutions, Corporate Social Responsibility (CSR), Innovations, Financial services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Usługi finansowe będące istotną częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinanto w sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)

The financial services which were the essential part of the economy in developed countries happened last years one from the most innovative areas of the economic activity. Taking under the attention of the perspective of the development of the financial services sector in the article the basic categories of determinants favourable were introduced the developmental innovation among financial institutions. The special attention was turned on the relationship of the innovation with the implementation of the conception of the corporate social responsibility, as the particularly important element from the point of the sight of financial institution's stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński B. (2009), Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych, "Handel Wewnętrzny" nr 5.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 3. Furst K., Lang W., Nolle D. (2000), Internet banking: Development and prospects, "Economic and Policy Analysis Working Paper".
 4. Gostomski E. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego w: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, Bąk M., Kulawczuk P. (ed.), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 5. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001), Commission Of The European Communities, Brussels.
 6. Hernando I., Nieto M. J. (2007), Is the Internet delivery channel changing banks' performance? The case of Spanish banks, "Journal of Banking & Finance" nr 31.
 7. Kanter R. M. (1999), From Spare Change to Real Change: The Social Sector as a Beta Site for Business Innovation, "Harvard Business Review" nr 77.
 8. Nijssen E. J., Hillebrand B., Vermeulen P., Kemp R. (2006), Exploring product and service innovation similarities and differences, international Journal of Research in Marketing" nr 9.
 9. OECD in Figures. 2009 Edition (2009), OECD Publications, Paris.
 10. Spoleczeristwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010 (2010), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 11. Technology and Innovation in Financial Services Scenarios to 2020 (2007), World Economic Forum.
 12. The Sustainability Yearbook 2009 (2009), PricewaterhouseCoopers, SAM.
 13. Vilanova M., Lozano J. M., Arenas D. (2009), Exploring the Nature of the Relationship Between CSR and Competitiveness, "Journal of Business Ethics" nr 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu