BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarzak Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Gojtowski Łukasz
Tytuł
Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009
Undeveloped Land Market in Kartuzy Commune between 2006-2009
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/2, s. 49-58, wykr., tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Obrót nieruchomościami, Ceny nieruchomości, Studium przypadku
Real estate market, Ground real estate, Real estate trade, Real estate prices, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Kartuzy
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba zbadania zmian i tendencji, jakim podlegał rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009. W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności została przedstawiona charakterystyka gminy Kartuzy, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. W dalszej części pracy zaprezentowano informacje na temat liczby zawieranych transakcji oraz wielkości sprzedanej powierzchni nieruchomości. Dokonano także analizy zmian cen jednostkowych nieruchomości w zależności od ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w ostatniej części artykułu wyznaczono za pomocą metody średnich ruchomych tendencję cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to try to identify changes and tendencies of undeveloped land market in Kartuzy commune between 2006-2009. This article in the first place presents the description of Kartuzy commune, both social and economic. Next, it offers information about the amount of transactions and sold surface area. The analysis of the unit price of undeveloped land depending on the local plan of spatial development or the study of spatial planning conditions and directions has also been carried out. Finally, the tendency of the undeveloped land prices in Kartuzy commune between 2006-2009 has been determined by using a moving average method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmina Kartuzy zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr l do Uchwały Nr XXVII/390/2005r. Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 lipca 2005 r.
  2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.VI. 2009 r. (2009), GUS, Warszawa.
  3. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (2010), Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
  4. Powiatowy program na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej, załącznik Nr XIV/139/08 do Uchwały Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 20 marca 2008 r.
  5. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r. (2009), GUS, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, póz. 93 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. Nr 15, póz. 741, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu