BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Inwestowanie w infrastrukturę szkolnictwa wyższego - aspekt społeczno-ekonomiczny (na przykładzie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 151-164, tab.
Słowa kluczowe
Finansowanie infrastruktury, Szkolnictwo wyższe, Nakłady na szkolnictwo wyższe
Financing of infrastructure, Higher education, Expenditures on higher education
Kraj/Region
Rybnik
Abstrakt
Zakres przyjętych do realizacji zadań przez gminę w znacznej mierze zależy od realizowanej polityki społecznej, gospodarczej i administracyjnej, która jest efektem przemian społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych. Inwestycje stymulujące rozwój gospodarczy, to nie tylko te, które są w sferze gospodarki, ale również te, które przeznaczone są w rozwój ludzi, w ich wykształcenie, umiejętności. Miastem, które uznało, że inwestowanie w kapitał ludzki i infrastrukturę intelektualną jest Rybnik. W opracowaniu omówiono założenia "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015", w której Rybnik jest ośrodkiem organizującym usługi wyższego rzędu, szczególnie w zakresie edukacji kultury, usług finansowych i okołobiznesowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Misiąg: Rola inwestycji w budżecie państwa i w budżetach gmin. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Zakopane 1997, s. 3.
 2. J. Adamek, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 250.
 3. Śląski tygrys - reklama. "Rzeczpospolita". Dodatek "Inwestycje Regionalne" 1999, nr 203.
 4. M. Noga: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej. Dolnośląska Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994.
 5. A. Borodo: Wydatki gminy w świetle regulacji ustawowych. Toruń 1993, s. 9.
 6. Z. Gilowska: System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Municipium, Warszawa 1998, s. 196.
 7. W. Langer: Promocja inwestycyjna jako istotna determinanta rozwoju miasta. W: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. Red. A. Klasik. AE, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, Katowice-Chorzów 2001, s. 69.
 8. K i T. Jajuga: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.
 9. H. Walica: Inwestycje przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1995, s. 17.
 10. V. Jog, C. Suszyński: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa 1993, s. 9.
 11. K. Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998, s. 11.
 12. H. Walica: Inwestycje przedsiębiorstw. AE, Katowice 1994, s. 7.
 13. B. Dubik: Problemy inwestycyjne i decyzyjne w działalności inwestycyjnej. AE, Katowice 1998, s. 28.
 14. J. Czempas: Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1997. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych Red. H. Henzel. "Śląsk", Katowice 1999, s . 47.
 15. J. Czempas: Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998. "Finanse Komunalne" 1999, nr 6, s. 37.
 16. E. Bończak-Kucharska, K. Herbst, K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 17. W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 18. W. Dziemianowicz, T. Kierzkowski, R. Knopik: Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? Poradnik dla gmin i powiatów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 19. A. Szromik: Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2, s. 69.
 20. A. Ginsbert-Gebert: Samorząd terytorialny i jego gospodarka. Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej, Warszawa 1990, s. 304.
 21. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010. MENiS, Warszawa 2002 (http://www.men.waw.pl).
 22. A. Klasik: Strategia konkurencyjna regionu. W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej. Red. A. Klasik, Z. Zioło. Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki, Rzeszów 2002, s. 27-30.
 23. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu