BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotowska-Leder Jolanta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zachowania ekonomiczne biednych gospodarstw domowych. Mikrostrukturalna perspektywa ubożenia i przezwyciężania biedy
Economic Activity of the Poor Households. Micostructural Concept of Slipping Into and out of Poverty
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 269-284, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przeciwdziałanie ubóstwu, Ubóstwo, Zwalczanie ubóstwa, Pomoc społeczna, Ekonomika gospodarstwa domowego, Zachowania rynkowe
Combating poverty, Poverty, Poverty reduction, Social assistance, Household economics, Market behaviour
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących trwałości biedy, które zostały przeprowadzone w Łodzi w latach 1993-1997 wśród 300 gospodarstw beneficjentów pomocy społecznej. Omówiono typy trwałości biedy oraz korelaty trwania biedy. Na koniec zaprezentowano zachowania ekonomiczne przejawiane przez klientów pomocy społecznej oraz relację pomiędzy typem trwałości biedy a zachowaniami ekonomicznymi gospodarstw.

Poverty has become a major social issue in contemporary Poland. In the rapidly changing social reality the traditional - structural and cultural - approaches to poverty that see it as inherent in the status of individuals and social groups have lo their significance and are replaced by dynamic (temporal) and biographical perspectives. The latter approaches focus on the spells of poverty in an individual's biographical plan looked at from a life course perspective. This new dynamic paradigm sees poverty as surmountable and an underprivileged individual as afflicted by poverty for a longer or shorter period in the course of life. The paper points at the correlatives of going through and leaving poverty as well as ways of coping with destitution. Temporal patterns have been delineated and include sporadic, occasional, recurrent, chronic and permanent poverty. Besides, the processes of impoverishment and coping with poverty have been analysed with regard to macro-structural, environmental and individual factors. The empirical data used as the basis for the analysis include the findings supplied by the five-year-long study of 300 households of Lodz welfare beneficiaries. A poor person was defined as a member of the household claiming social assistance benefit. As the research findings show, the contemporary urban poor differ as to the duration of poverty and startegies of balancing a household budget. Poverty dynamics interacts with various factors, but the most effective and direct means of fighting consolidated material deprivation in a household are education and non-poor neighbourhood i.e. living outside enclaves of poverty. Also households that have gained access to earned income and can count on (extended) family support have potential for overcoming poverty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backer G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1993.
 2. Beskid L., Oblicza ubóstwa w Polsce, [w:] Beskid L. (red.), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 3. Beskid L., Zarzycka-Skrzypek L., Zachowania przystosowawcze gospodarstw domowych, |w:| Ekonomiczny wymiar życia codziennego. Raport z badania '92, Kolarska-Bobińska L. (red.), CBOS, Warszawa 1993.
 4. Czapiński J., Uziemnienie polskiej duszy, "Kultura i Społeczeństwo", 1994, nr 3.
 5. Friedman J., Empowerement. The Politics of Alternative Developement, Blackwell Publishers Socialforskniningsinstituttet, Cambridge, Oxford 1993.
 6. Golinowska S., Ubóstwo w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Synteza wyników badań, [w:] Golinowska S. (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1996.
 7. Grotowska-Leder J., Łódzkie enklawy biedy, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. (Klimaty łódzkie), Instytut Socjologii UŁ, Łódź 1998.
 8. Grotowska-Leder J., Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, w druku.
 9. Leisering L., S. Leibfried, Time and Poverty in the Welfare State. The German Case, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 10. Milic-Czerniak R., Zachowania przystosowawcze do nowych warunków ekonomicznych, [w:] Beskid L. (red.), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 11. Panek T., Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999, "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 11.
 12. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Zastosowanie relatywnych granic ubóstwa do oceny zasięgu ubóstwa, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
 13. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce, GUS, Warszawa 1998.
 14. Tarkowska E., Ubóstwo w dawnych PGR-ach: w poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, "Kultura i Społeczeństwo" 1998, nr 2.
 15. Tarkowska E., Bieda dawna i nowa: historie rodzin, [w:] E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 16. Zabłocki G. M. Sobczak, E. Piszczek, M. Kwiecińska, Ubóstwo na terenach wiejskich północnej Polski, UMK, Toruń 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu