BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nierówności konsumpcji w Polsce w latach 90. i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne
Consumption Inequalities and Their Social and Economical Consequences in Poland in 90s.
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 285-297, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Poziom konsumpcji, Struktura konsumpcji, Socjologia konsumpcji, Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze
Consumption level, Structure of consumption, Sociology of consumption, Social inequality, Social-economics inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu zarysowanie tendencji w kształtowaniu się nierówności konsumpcji w Polsce w latach 90. Przeprowadzono analizę powstawania nierówności konsumpcji w mikroskali, między gospodarstwami domowymi wybranych grup społeczno-ekonomicznych i ich zmian w latach 90., tj. utrwalania się systemu wolnego rynku w polskiej gospodarce. Na podstawie danych z prowadzonych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny badań budżetów rodzinnych przedstawiono dla lat 1990-2000 zmiany różnic między podstawowymi, społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych w wymiarze statystycznie uchwytnych dochodów, wydatków na poszczególne rodzaje dóbr i usług, a także wyposażenia w dobra trwałego użytku. (fragment tekstu)

The author discusses occurrence of consumption inequality processes within social and economical groups in Poland in 90s. Households representing different social and economical groups (differ basing on income level, outcomes structure, house equipment) have been researched. Income and outcome structure have changed dynamically, but not in all researched groups e.g. farmers, part-time farmers. Consumption structure is a result of changes in social aspirations connected with social mobility. Some trends, typical for consumption orientated societies, could also have been observed. Changes of social and economical conditions caused rise of quantitative and qualitative households' equipment, satisfying consumers' needs, and luxury goods. But in lower classes where the process is much slower, differences within luxury goods access can be observed. Beside economical consumption conditions there are also changes in consumption patterns. Society's polarisation (poor-rich) is getting wider. Therefore changes within labour and social policies enlarging adjusting skills within passive and less active groups are necessary to level consumption inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burghard A., Allgemeine Wirtschaftssoziologie, Verlag Dokumentation, Pullach bei München 1974.
 2. Bylok F., Sikora J., Sztumska B., Wybrane aspekty socjologii rynku, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 3. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 4. Caplowitz D., The poor pay more, New York 1963.
 5. Davies K., Moore M., Some Principles of Stratification, [w:] The American Sociological Review, 1945.
 6. Domański H., Non-comentional view on social stratification in Poland, Polish Sociological Review, 1994, 1(105).
 7. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001.
 8. Jachnis A., Terelak J. F, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 9. Kramer L, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 10. Kramer J., (red.), Zachowania podmiotów rynkowych, PWE, Warszawa 1999.
 11. Kutsch T., Wiswede G., Wirtschaftssoziologie, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1986.
 12. Mazurek- Łopacińska K.(red.), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach polskiej gospodarki, AE im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 13. Sikorska J., Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 14. Szukiełoć-Bieńkowska A., Fali M., Verger D., Porównanie życia ludności we Francji i w Polsce, GUS, Warszawa 2000.
 15. Wiswede G., Marktsoziologie, [w:] M. Irle, Handbuch der Psychologe. Halbband. Marks-psychologie als Sozialwissenschaft, Verlag für Psychologie, Göttingen 1983.
 16. Wiswede G., Soziologie: ein Lehrbuch für den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich, Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1991.
 17. Zarzycka Z., Czynniki demograficzne i społeczne w analizie konsumpcji, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu