BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Agata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kierunki zmian dyspersji dochodowej polskich gospodarstw domowych w okresie przemian rynkowych
Differentiation of Incomes Between Polish Households in the Time of System Transformation
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 299-310, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Dochody gospodarstw domowych, Dochody ludności, Rozkład dochodów, Nierówności społeczno-gospodarcze, Nierówności społeczne
Social costs of economic transition, Systemic transformation, Household income, People's income, Income distribution, Social-economics inequality, Social inequality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem artykułu są zmiany w poziomie dochodów gospodarstw domowych jakie dokonały się w okresie przemian rynkowych. Uwagę poświęcono gospodarstwom domowym ogółem, jak również ich poszczególnym typom, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych nierówności społecznych. W analizie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez GUS nad budżetami gospodarstw domowych.

Transformation of Polish economy after 1989 changed the functioning of Polish households. The paper presents their economic situation, pointed at the inequalities appears in the sphere of their incomes. The article indicates the size of poverty in the Polish households, which is the resultant of system transformation. Bedside the paper presents the self-opinion of Polish households at the subject of their functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beskid L., Deniszczuk L., Sytuacja materialna ludności i jej zróżnicowanie (1989-1944), seria "Procesy transformacji w Polsce", INE PAN, Warszawa 1995, z. 16.
  2. Chmielewska B., Nierówności społeczne w sferze wyżywienia, "Studia i Monografie" nr 106, IERiGŻ, Warszawa 2001.
  3. http://wiadomosci.tvp.com.p1//warszawa/euroexpress/rok2001/l/30/biedagl3/biedag13.asp
  4. Kołodko G., Problemy równości w polityce gospodarczej krajów po socjalistycznych (2), "Trybuna", nr 155, 4-5 lipca 1998.
  5. Kołodko G., Rzecz nie w szoku, lecz. w terapii - "Ekspert" - 1 .03.1999, http://kolodko.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/ekspert. htm.
  6. Niemczyk A., Subiektywna opinia, "Nowe Zycie Gospodarcze" z dn. 09.01.2000.
  7. Trzcińska D., Sytuacja gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych, "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 12.
  8. Ulman P, Nierówności w rozkładach płac w Polsce, [w]: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania pod red. R. Niestroja, AE, Kraków 2002.
  9. Szulc A., Ubóstwo materialne w Polsce w latach 1990-1994 [w:] Ubóstwo w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1996.
  10. Woźniak M. G., Wnioski dla polityki wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, http://216.239.39.100/search?q=ceche:c7vuA_dyyaoC:ww»i univ.rzeszow.pl/nierownosci/artykul.doc+giniego&hl=pl&ie=UTF-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu