BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Sawicka Bogna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Ocena finansowania inwestycji w sektorze MŚP
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 165-178, rys., tab.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Efektywność inwestycji, Rola small businessu w gospodarce
Small business, Investment financing, Enterprise competitiveness, Efficiency of investment, Role of small business in the economy
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią istotną rolę w aktywizacji społeczności lokalnej. W opracowaniu omówiono inwestycje jako czynnik konkurencyjności MŚP oraz finansowe wsparcie dla tego sektora a efektywność inwestycji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Jankiewicz: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej. AE, Poznań 2004, s. 22, 26, 27, 31, 32.
  2. J. Prus: Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa. W: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta, Warszawa 2004, s. 14.
  3. W. Janik: Zmiany w strukturze własnościowej i efektywności przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2001. Prace Naukowe, zeszyt 6, Politechnika Lubelska, Lublin 2003, s. 89-94.
  4. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2002, s. 36.
  5. A. Nowak-Far: Globalna konkurencja. PWN, Warszawa 2000, s. 22.
  6. Kondycja sektora MŚP u progu wejścia do UE. Materiały z konferencji nt. Konkurencyjność sektora MŚP 2004. Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2004.
  7. Z. Pastuszak, R. Boguszewski, D. Mazurkiewicz: Lubelski rynek innowacji. Politechnika Lubelska, Lublin 2004, s. 84.
  8. Z. Zawadzka: Finansowe metody wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu