BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zmiany na płaszczyźnie zróżnicowań dochodowych rolniczych gospodarstw domowych
Changes in Plane of Income Varieties of an Agricultural Family Households
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 311-319, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Rozkład dochodów, Dochody gospodarstw domowych, Dochody rolnicze, Nierówności społeczno-gospodarcze, Napięcia społeczne
Disposable income, Income distribution, Household income, Farm household income, Social-economics inequality, Social tension
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji dochodowej rolniczych gospodarstw domowych w latach 90. w aspekcie jej zmian i zróżnicowania. W związku z tym poddano analizie długookresowe trendy w zakresie zmian dynamiki dochodów oraz zbadano relacje dochodów ludności rolniczej i pozarolniczej. Za obiekt badań przyjęto gospodarstwa domowe społeczno-ekonomicznej grupy rolników w ujęciu reprezentacyjnych badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, a jako układ odniesienia porównań - gospodarstwa domowe pracowników. Przyjmując taki układ odniesienia trzeba pamiętać, że same rolnicze gospodarstwa domowe przedstawiają sobą ogromną i wielce zróżnicowaną zbiorowość nie tylko w wymiarze ekonomicznym (dochodowym), ale i społeczno-kulturowym. Podstawowym miernikiem dynamiki i zróżnicowania dochodów jest dochód rozporządzalny przeliczony na 1 osobę w gospodarstwie domowym. W artykule w rozważaniach teoretycznych za punkt wyjścia przyjęto tzw. podejście funkcjonalno-celowe, w którym koncentruje się uwagę na roli zróżnicowania dochodowego (dysparytetu), jaką odgrywa on w funkcjonowaniu gospodarki, rolnictwa i związanych z nim gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

In the article, theoretical considerations are based on the «aim-and-function» aspect, which focuses on the role of income variety and its influence over the economy, agriculture and home budget. Research on agricultural farm budgets in Poland shows that in the 90s their income situation compared to budgets of laborers or workers was worse. The difference grew remarkably between 1997-2000. Income problem in agriculture area is very complicated. Remaining not solved, may lead to social tensions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z., Dochody ludności rolniczej w Polsce w latach 1986-1996, [w:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej, A. P. Wiatrak (red.), SGGW, Warszawa 1998.
 2. Budżety gospodarstw domowych z poszczególnych lat 1989-2000, GUS, Warszawa.
 3. Bywalec C, Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, AE, Kraków 1999.
 4. Chrobak T., Filozoficzne przesłanki agraryzmu. Studium wybranych zagadnień, WSP, Rzeszów 1998.
 5. Gorzelak E., Problematyka dochodów ludności rolniczej w twórczości naukowej prof. M. Pohorillego, [w:] Rynek. Konsumpcja. Rolnictwo. Tom III Konsumpcja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
 6. Hunek T., Dochody rolnicze. Kwestia ekonomiczna, społeczna i polityczna, "Rzeczpospolita" z 26.04.1999.
 7. Kowalski A., Społeczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa, lERiGZ, Warszawa 1998.
 8. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999.
 9. Regulowanie dochodów i cen, [w:] Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), PWN, Warszawa 1999.
 10. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1998.
 11. Szopa B., Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Zeszyty Naukowe, Seria: Monografie nr 12, AE, Kraków 1994.
 12. Wieruszewska M., Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa 1992.
 13. Woś A., Instrumenty wtórnego podziału dochodów w sektorze rolniczym, IERiGZ, Warszawa 1999.
 14. Woś A., Interakcje między rolnictwem a gospodarka narodową, "Ekonomista" 1999, nr 5-6.
 15. Woś A., Mechanizm wtórnego podziału dochodów i ekonomiczna pozycja rolnictwa, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 2-3.
 16. Woś A., Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa. Zakres realnych wyborów, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1999, nr 1.
 17. Woś A., Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa, Eseje 2, IERiGZ, Warszawa 1998.
 18. Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych w 2000 roku, IERiGZ, Warszawa 2001.
 19. Zegar J. S., Gruda M., Relacje dochodów ludności chłopskiej i pozarolniczej. Wskaźnik parytetu dochodów, IERiGZ, Warszawa 2000.
 20. Zegar J. S., Parytet dochodów, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu