BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palica Zofia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski i Unii Europejskiej, bariery funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju w kontekście integracji europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 179-200, rys., tab.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rola small businessu w gospodarce, Rozwój przedsiębiorczości, Bariery przedsiębiorczości, Integracja gospodarcza Polski z UE
Small business, Role of small business in the economy, Entrepreneurship development, Barriers to entrepreneurship, Poland's economic integration with the EU
Abstrakt
Głównym celem prezentowanych tu rozważań jest próba oceny sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wskazanie roli, jaką MŚP pełnią w gospodarce, wyodrębnienie głównych barier funkcjonowania podmiotów tego sektora (barier, które mogą odegrać istotną rolę w wyznaczaniu realnej pozycji sektora MŚP na rynku UE), jak również wskazanie perspektyw tego sektora po integracji Polski z Unią Europejską. W opracowaniu podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące pozycji sektora MŚP w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz tendencji zmian roli tego sektora w Polsce i Unii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Małe za to dużo ich. "Integracja Europejska" 2004, luty, s. 26-27.
 2. M. Adamska: Sprawa zasadnicza. "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 2003, nr 7, s. 26.
 3. B. Piasecki: Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 68, 77-79.
 4. K. Berger, J. Chmiel, Z. Pawłowska, B. Urbańska, L. Zienkowski: Stan sektora MŚP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach 1994-2000 PARP, Warszawa 2003.
 5. A. Zbroja: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej - zmiany strukturalne. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8, s. 42.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 15.
 7. J. Klich: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalizacji. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 7-8, s. 17-18.
 8. A. Skowronek-Mielczarek: Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 39.
 9. A. Limański: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w restrukturyzacji i integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 5, s. 18-19.
 10. B. Piasecki: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. UŁ, Łódź 1998, s. 101.
 11. L. Garbarski, U. Kłosiewicz, R. Nowacki, A. Olejniczuk-Merta, B. Słomińska, M. Strużycki: Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 1999, s. 11.
 12. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport za lata 1995-1996. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw USAID GEMINI PEDS PROJECT, Warszawa 1997.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 14. P. Waźniewsi: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej. "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 5-6, s. 90.
 15. K. Berger, J. Chmiel, Z. Pawłowska, B. Urbańskak, L. Zienkowski: Stan sektora MŚP w 2000 roku. Trendy rozwojowe w latach 1994-2000. PARP, Warszawa 2003.
 16. Badania CBOS, marzec 1999.
 17. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 18. Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. GUS, Warszawa 2000, s. 22.
 19. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1999, s. 208-209.
 20. B. Mayer: Posłowie chcą wolności. "Parkiet" z 29-31.05.2004.
 21. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s. 8 za: "The European Observatory for SMEs, EMI" 1996, July.
 22. J. Domagała: Niepokój na starcie. "Rzeczpospolita" z 19.05.2004.
 23. J. Andrzejewski: Stojąc u progu... "Gazeta MSP" 2004, kwiecień.
 24. Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa kwiecień 2003, s. 91-92, www1.ukie.gov.pl/dokumenty/RaportKorzysciKoszty2003.pdf.
 25. A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 190.
 26. M. Jarosz: Kapitał zagraniczny w prywatyzacji. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu