BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinek Krzysztof (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Specyfika oraz finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 237-256
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Finansowanie projektów, Finansowanie infrastruktury, Finansowanie inwestycji
Investment project, Projects financing, Financing of infrastructure, Investment financing
Abstrakt
W Polsce jak i w innych krajach Europy Środkowowschodniej istnieje duże niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury, co oddziałuje negatywnie na rozwój gospodarczy i tym samym na standard życia w tych krajach. (...) W nadchodzących latach można oczekiwać korzystnych zmian w rozważanej dziedzinie. (...) Globalne tendencje, wyrażające się w liberalizacji i większym oparciu się na siłach rynku i konkurencji w dziedzinie infrastruktury, przyczynią się do poprawy poziomu usług infrastrukturalnych. Oczekiwania te wzmacnia realizowana przez Unię Europejską zasada minimalizacji różnic pomiędzy państwami członkowskimi i zwiększenie spójności Unii, czemu mają służyć Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności. Biorąc pod uwagę wymienione zjawiska i będący ich konsekwencją przewidywany wzrost liczby dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce w najbliższych latach, w opracowaniu przedstawiono specyfikę tych projektów oraz jej oddziaływanie na sposoby ich finansowania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B.C. Esty: Modern Project Finance. A Casebook. John Wiley & Sons, Inc., Boston 2004.
 2. J.R. Capka: Megaprojects - They Are a Different Breed. "Public Roads" 2004, July/August.
 3. R. Miller, D. Lessard: The Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks and Governance. Massachusetts Institute of technology 2000, s. 2.
 4. P.K. Gellert, B.D. Lynch: Mega-projects as Instruments of Landscape Transformation. A Framework For Understanding the Dialectics of Biogeophysical Process, Development Polities and Social Change.
 5. P.W.G. Morris, G.H. Hough: The Anatomy of Major Projects. Jon Wiley & Sons, New York 1987.
 6. B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter: Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition. Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 15-19.
 7. A. Drobniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. AE, Katowice 2002.
 8. D. Baldry: The Evaluation of Risk Management in Public Sector Capital Projects. "International Journal of Projects Management" 1998, Vol. 16, No. 1, s. 37.
 9. Investment News: Banks Begin to Evaluate Impact of Project Financing. "Global Finance Campaign News" 2004, June 7. http://www.ran.org/news/newsitem.php?id=1030&area=finance.
 10. N. Roger: Meeting Infrastructure Needs n the 20th Century. Joint OECD-World Bank Workshop, Paris 1998 za: R. Miller, D. Lessard: The Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks and Governance. Massachusetts Institute of technology 2000.
 11. J.P. Doh, R. Ramamurti: Reassessing Risk in Developing Century Infrastructure. "Long Range Planning" 2003, nr 36, s. 338.
 12. Recent trends in Private Participation in Infrastructure. Public Polity for the Private Sector Viewpoint, nr 196. The World Bank, Washington 2000, za: J.P. Doh, R. Ramamurti: Reassessing Risk in Developing Century Infrastructure. "Long Range Planning" 2003, s. 338.
 13. C. Harris: Private Participation in Infrastructure In Developing Countries. Trends, Impacts and Policy Lessons. World Bank Working Paper No 5, Washington D.C. 2003, s. 5.
 14. E.R. Yescombe: Principles of Project Finance. Academic Press, London 2002, s. 5.
 15. R. Brealey, I. Cooper, M.D. Habib: The Financing of Large Engineering Projects. W: R. Miller, D. Lessard: The Strategic Management of Large Engineering Projects. Shaping Institutions, Risks and Governance. Massachusetts Institute of technology 2000, s. 166.
 16. Przedsięwzięcie BOT w rozwoju infrastruktury komunalnej. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999, s. 51-84.
 17. R. Abadie, A. Howcroft: Developing Public Private Partnereship In New Europe. "PricewaterhouseCoopers" 2004, May, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu