BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Społeczne implikacje sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Małopolsce
Social Implications of Households' Income Situation in Malopolska
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 335-344, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Dochody gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Nierówności społeczno-gospodarcze, Zaspokojenie potrzeb, Jakość życia
Budgets of households, Household income, Households, Social-economics inequality, Meet needs, Quality of life
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono zróżnicowanie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w województwie małopolskim. Omówiono wpływ sytuacji dochodowej na stopień zaspokajania potrzeb ludności oraz konsekwencje deprywacji dochodowej gospodarstw domowych. Zaprezentowano również wpływ dochodów na jakość życia gospodarstw domowych w Małopolsce.

The considerations presented in the paper are based on the results of questionnaire researches conducted in 1999. The subject of the analysis was the income situation of households in małopolskie voivodship. The diagnosis of the income differentiation was prepared and there were estimated subjective social feelings resulting from mentioned differentiation. Dependencies between income level and the level of chosen needs' satisfaction were analysed. Households' income aspirations were also investigated in the paper. It was made an attempt of estimation of quality of life by households and valuation of the influence of income differentiation on this estimation. The general conclusion on the base of obtained results was as follow: in analysed population income deprivation was detected. As the consequence, the basic needs couldn't be satisfied. One of the indirect result of deprivation was the formation of needs hierarchy of the society - according to Maslow theory - with far position of education needs. It was also confirmed by relatively high level of people satisfaction with a level of their education. Generally, income deprivation indirectly influences the quality of human capital, so it can be treated as a destimualnt of economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beskid L., Potrzeby i aspiracje społeczeństwa polskiego w połowie lat osiemdziesiątych, praca zbiorowa pod red. L. Beskid, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1989.
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
  3. Carley M., Spapens P, Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa-Białystok 2000.
  4. Duesenberry J. S., Income Savings and The Theory of Consumer Behaviour, Harvard University Press, Cambridge 1952.
  5. Fourastie J., Les 40000 heures, Robert Laffont, Paris 1965.
  6. Gajewski S., Zachowanie konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu