BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ujmowanie transakcji leasingowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw a zasada true and fair view : w świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Presentation of Leasing Transactions in Financia Reports and the 'True and Fair View Rule - in the Light of Local and International Accounting Principles
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 191, s. 56-69, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Transakcje leasingowe, Leasing, Sprawozdanie finansowe, Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Leasing transactions, Leasing, Financial statements, Accounting principles, International Financial Reporting Standard
Uwagi
strszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono rozważania dotyczące problematyki ujmowania leasingu w sprawozdaniu finansowym. Celem opracowania jest próba dokonania oceny wpływu na realizację zasady true and fair view obecnie stosowanych zasad ujmowania transakcji leasingowych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Dokonanie porównania pomiędzy ujęciami zawartymi w uregulowaniach polskiego prawa i rozwiązaniach międzynarodowych pozwoliło na potwierdzenie tezy o występowaniu istotnych różnic i niedookreśleń pomiędzy ujmowaniem leasingu według UoR a MSSF. Pomimo stale prowadzonych prac w zakresie ujednolicania zasad rachunkowości, ujmowanie transakcji leasingowych jest wciąż trudnym zadaniem, zarówno dla praktyków, jak i teoretyków rachunkowości. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że stosowanie zasad rachunkowości w dużej mierze pozwala na prawidłowe i rzetelne prezentowanie obrazu przedsiębiorstwa, jednakże pozostaje wiele niedookreślonych obszarów, które wymagają dopracowania w zakresie zasad ujmowania leasingu w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author makes an attempt to analyse the issue of leasing being part of a financial report. The core aim of the analysis is the endeavour to deliver an insight into the rules governing the way leasing transactions are presented in financial reports and the impact of local and international laws on the 'true and fair view' rules. After conducting a detailed examination of local and international laws concerning the subject in question, it was possible to determine a number of major differences and unspecified areas between the way leasing is defined in BoA and IFRS. Despite the continuous work aimed at making accounting principles convergent, leasing transactions are still a very rough ground for both, accounting theorists and practitioners. It may be claimed though that for an enterprise, employing accounting principles is a proper way to maintain its transparency, reliability as well as positive perception from outside. It needs to be clearly stated though, that there are still many areas within leasing presentation and filing system that are yet to be fully defined and specified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz, Z, Suder, J., 2009, Praktyczny przewodnik po MSSF. MSR 17 "Leasing", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bailey, G.T., Wild, K., 2000, Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 3. Cicirko, T., Russel, P., 2008, Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu, SGH, Warszawa.
 4. Foremna-Pilarska, M., Radawiecka, E., 2007 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 5. Gierusz, B., Martyniuk, T., 2007, Odwzorowanie transakcji leasingowych w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 40, Warszawa.
 6. Gmytrasiewicz, M., 2008, Rachunkowość podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 7. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., 2006, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 8. Grabiński, K., Kędzior, M., 2007, Bilanse według Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wyniki badań, Rachunkowość, nr 11.
 9. Helin, A., 2000, Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F., 2002, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 11. Jezierska, E., 2008, Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 46, Warszawa.
 12. Kamela-Sowińska, A., 2007, Rachunkowość na zakręcie, Rachunkowość, nr 5.
 13. Krzywda, D., 1999, Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Matuszak, Ł., Samelak, J., 2009, Wycena w teorii i praktyce rachunkowości, SGH, Warszawa.
 15. Messner, Z., 2001, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 16. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2004, t. 1, International Accounting Committee Fundation i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 17. Patterson, R., 2002, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, Pricewarterhouse Coopers & Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 18. Samelak, J., 2004, Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 19. Samelak, J., 2005, Koncepcja sprawozdania finansowego według "Ram konceptualnych" i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz polskiego prawa bilansowego, Zeszyty Naukowe nr 60, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Samelak, J. (red.), 2006, Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 21. Sasin, W., 1999, Kredyt, leasing czy dzierżawa, Framax, Skierniewice.
 22. Sawicki, K., 2009, Dylematy oceny przydatności i wiarygodności informacji w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 23. Sikorska, M., 2008, True and fair view w teorii i praktyce polskiej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 46, Warszawa.
 24. Skrzywan, S., 1971, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 25. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.), 2009, Sprawozdanie finansowe według polskich międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 26. Turyna, J., 2006, Standardy sprawozdawczości finansowej, MSSF, US GAAP, Polskie Ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 27. Turzyński, M., 2009, Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, ABC & Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 28. Winiarska, K. ( red.), 2007, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 29. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241, nr 165, poz. 1316 oraz 2010, nr 47, poz. 278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu