BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samelak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej
The Directions of Changes in the Present Financial Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 191, s. 152-159, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Globalizacja gospodarki, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Financial reporting, Economic globalization, Financial statements, Reporting in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z początkiem obecnego wieku nastąpiło przyspieszenie procesu globalizacji gospodarki światowej. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa podsystem informacyjny sprawozdawczości finansowej będący najważniejszym elementem systemu informacyjnego rachunkowości w przedsiębiorstwach. Jak nigdy dotąd podlega ona obecnie wzmożonej presji zmian. Stąd też celem artykułu jest podjęcie próby określenia kierunków zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, wywołanych zmianami w gospodarce światowej. (abstrakt oryginalny)

The beginning of the 21st century was dominated by the process of "globalization the world's economy". A special part in this process is played by the company's Information system of financial reporting which is the most important element of the accounting information system. As never until now, the reporting system is submitted to intensive pressure of changes. The aim of this paper is to show the directions of changes of the present company's financial reporting determined by changes in the world economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki, R., Romanowska M., 2001, System informacji strategicznej, Difin, Warszawa.
  2. Drumlak, U., 2009, Wpływ globalizacji na wymagania wobec rachunkowości, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
  3. Gmytrasiewicz, M., 2007, Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  4. Gmytrasiewicz, M., 2011, Problemy współczesnej ogólnej teorii rachunkowości, w: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  5. Sobańska, I., 2007, Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  6. Świderska, G.K., 2007 Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepsji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
  7. Walińska, E., 2007, Sprawozdawczość finansowa XXI wieku bez granic?, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu