BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodak Andrzej (Urząd Statystyczny w Poznaniu; Ośrodek Statystyki Miast)
Tytuł
Kryteria oceny konkurencyjności miast w paneuropejskiej analizie statystycznej - rozwiązania i problemy
Criteria for Assessment of Competitiveness of Cities in Pan-European Statistical Analysis - Solutions and Problems
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 149, s. 179-200, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Analiza statystyczna, Produkt krajowy brutto (PKB), Rynek regionalny
City, Statistical analysis, Gross domestic product (GDP), Regional market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w tym artykule są zagadnienia konkurencyjności miast w świetle doświadczeń programu URBAN AUDIT II (III).(fragment tekstu)

In this paper we present a model of typology of cities according to their competiveness used in the European statistics, especially the one proposed in the Report entitled State of European Cities, published in 2007. The study is based on the URBAN AUDIT data for 2001. We asses critically 13 categories of cities established on the basis of their economic profile and output. Considerations arę supplemented with conclusions, and perspectives for the future appeared mainly as a result of an international discussion and additional studies (e.g. the ąuestionnaire "City governance"). These activities lead of creation of a new yersion of the report taking into account the set of cities and information gathered during the third URBAN AUDIT data collection (for 2004). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boćko, B. (2005), Konkurencyjność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, http://www.zarzadzanie.net.pl/Artykuly/pdfiTConkurencyjnosc.pdf.
 2. Eskelinnen, H., Fiłrst, R, Schurmann, C., Spiekermann, K., Wegener, M. (2002), Indicators of Geographical Position - Final Report of the Working Group "Geographical Position " of the Study Programme on European Spatial Planning, Dortmund.
 3. Felczak, D., Stachowiak, D. (2008), Usage of Datafrom administrative sources in the urban statistics, w: J. Dziechciarz (red.), "Globalization Impact on Regional and Urban Statistics", 25'* SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, www. scorus2006.ae.wroc.pl.
 4. IMD (1995), The World Competitiveness Yearbook, International Institute for Management Development Lausanne, World Economic Forum, Geneva.
 5. Młodak, A. (2007), Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja " Regional Development in Central and Eastern Europe" (organizatorzy: Regional Studies Association - Polish Section, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego EUROREG, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - Warszawa, 20-22. września 2007 r.; zgłoszony do publikacji w czasopiśmie Studia Regionalne i Lokalne.
 6. Młodak, A. (2008 a), Polish experiences and possibilities in realisation ofthe URBAN AUDITprogramme, w: J. Dziechciarz (red.), "Globalization Impact on Regional and Urban Statistics", 25* SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, www. scorus2006.ae.wroc.pl.
 7. Młodak, A. (2008 b), O grupowaniu populacji w badaniach przepływów ludności, Wiadomości Statystyczne, R. LIII, nr 9/2008, s. 28-40.
 8. Panek, P., Uchmatowicz, M. (2008), Konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście jej atrakcyjności inwestycyjnej, seria: Publikacje Koła Naukowego Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt Naukowy nr II, s. 99-108, hrtp://cargo.ae.wroc.pl/publikacje/konkurencyjnosc_polskiej_gospodarki.pdf.
 9. RWI (2009), Urban Audit Analysis II, Contract No. 2008CE160AT024, Research Project for the European Commission, DG Regional Policy, City Panel Handout - March 2009, Rheinisch - Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung, German Institute of Urban Affairs - DIFU, NEA Transport research and training, and Policy Research & Consultancy, Seria: RWI: Projektberichte, Essen.
 10. Stachowiak, D., Młodak, A. (2007), Rola programu URBAN AUDIT w statystyce europejskiej, w: J. Paradysz (red.) Statystyka regionalna w jednoczącej się Europie, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 22-42.
 11. UC (2003), A Study on the Factors of Regional Competitiveness, a draft final report for the European Commission, Directorate - General Regional Policy, R. L. Martin (ed.), Cambridge Econometrics, University of Cambridge, UK, http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf.
 12. UE (2007), State of European Cities. Adding value to the European Urban Audit, prepared by ECOTEC Research and Consulting Ltd., European Union, Regional Policy, http://ec.europa.eu/regionaljpolicy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofci-ties_2007.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu