BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Źródła finansowania majątku w średnich przedsiębiorstwach
Sources of Equity Financing in Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 193, s. 122-134, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Majątek przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Business assets, Enterprise finance, Enterprises, Small business, Ownership capital, Foreign capital in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została przedstawiona klasyfikacja źródeł finansowania majątku średnich przedsiębiorstw. Następnie, na podstawie wybranych sprawozdań finansowych średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, analizie poddano osiągane przez nie wskaźniki pokrycia majątku. Na podstawie wskaźnika pokrycia finansowego majątku dokonano podziału badanych podmiotów gospodarczych na przedsiębiorstwa, których majątek trwały był w pełni finansowany przez kapitał własny, oraz na te, których majątek trwały był częściowo finansowany kapitałem obcym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the classification of sources of equity financing in medium size enterprises. It also analyses the medium size manufacturing companies asset coverage ratios established on the basis of chosen financial statements. On the basis of the ratios. the author then divides the analysed enterprises into the ones whose tangible assets are fully financed by equity and the ones whose tangible assets are partially financed by debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarecki, J., 2007, Faktoring jako instrument finansowania działalności MŚP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Iwin-Garzyńska, J., 2005, Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa.
  3. Iwin-Garzyńska, J., Adamczyk, A., 2009, Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  4. Łuczka, T., 1997, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
  5. Łuczka, T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.
  6. Przychocka, I., 2009, Wybrane formy pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa w początkowej fazie działalności, w: Sikorski, J., Przychocka, I. (red.), Finansowanie rozwoju MŚP, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  7. Skowronek-Mielczarek, A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Zadora, H., 2009, Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa, w: Zadora, H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu