BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gola Stanisława (GDDKiA Oddział w Krakowie), Langner Renata (GDDKiA Oddział w Krakowie)
Tytuł
Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków-Tarnów
Land Factors of the A4 Motorway of the Kraków-Tarnów Section
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 3, s. 35-65, rys., załącznik, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków - Tarnów
Słowa kluczowe
Inwestycje budowlane, Autostrady, Budownictwo drogowo-mostowe, Materiały konferencyjne
Construction investments, Motorway, Road-bridge construction, Conference materials
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków, Tarnów
Cracow
Abstrakt
Tematem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z procesem przygotowania inwestycji drogowej do realizacji (autostrada A4). Szczególną uwagę zwrócono na procedurę dotyczącą przygotowania dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w kontekście sposobu pozyskiwania gruntów na rzecz Skarbu Państwa, niezbędnych do zajęcia pod pasy drogowe.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is to introduce the problems related to the process of preparation road investments to their realization (the A4 motorway). Particular attention is paid to the procedure referring to preparation of geodetic documentation also formal and legal papers in the context of the way of winning the land for the use of State Treasury, indispensable for planned road lanes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa [1960] z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
 2. Ustawa [1964] z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.
 3. Ustawa [1980] z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Dz. U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 ze zm.
 4. Ustawa [1982] z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1749 ze zm.
 5. Ustawa [1985] z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r., nr 19, poz. 115 ze zm.
 6. Ustawa [1989] z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 2005 r., nr 240, poz. 2027 ze zm.
 7. Ustawa [1994] z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2571 ze zm.
 8. Ustawa [1994] z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.
 9. Ustawa [1995] z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zm.
 10. Ustawa [1997] z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm.
 11. Ustawa [2004] z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych. Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 1615 ze zm.
 12. Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe). WPD-1. 1995. Warszawa: GDDKiA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu