BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac Marzena (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Ryzyka w budowie autostrady oraz przykłady zarządzania nimi poprzez ubezpieczenie
Motorway Construction Risks and How to Manage Them by Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 3, s. 107-121, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków - Tarnów
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Zarządzanie ryzykiem, Budownictwo drogowo-mostowe, Materiały konferencyjne
Investment risk, Risk in innovation processes, Risk management, Road-bridge construction, Conference materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy ryzyk związanych z realizacją procesu inwestycyjnego (przede wszystkim inwestycji budowlanych, zwłaszcza autostrady) oraz metod i przykładów zarządzania nimi (głównie poprzez ubezpieczenie). Szczególny akcent położony został na budowę autostrady na odcinku Kraków-Tarnów. W pracy zaprezentowano podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka, przedstawiono jego szeroką klasyfikację, opisano przykłady ryzyk w budowie autostrady i skutki ich realizacji. W procesie zarządzania ryzykiem zwrócono uwagę na czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w budowie autostrady oraz metody jego ograniczania. Przybliżono pojęcie ubezpieczenia jako narzędzia umożliwiającego pokrycie finansowe skutków realizacji ryzyka i przedstawiono produkty ubezpieczeniowe obejmujące analizowany zakres oferowane przez ubezpieczycieli w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article refers to the risks connected with carrying out the investment process (mostly construction investments, motorway ones in particular) and how to manage them (mostly by insurance). Particular attention has been paid to the motorway construction in the section between Kraków and Tarnów. The work shows basic ideas that refer to a risk and its broad classification; also examples of risks in the motorway construction have been described along with effects of their accomplishments. In the process of risk management, the attention has been paid to the factors increasing the chance of the risk occurrence in the motorway construction and some methods of how to limit them. Insurance as the tool has been introduced, which will make it possible to cover financial results of accomplishing the risk, also insurance products offered by the Polish Insurers have been introduced, which will cover the analysed section. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behrens W., Hawranek P.M. 1993. Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: UNIDO.
 2. Biegański M., Janca A. (red.). 2001. Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Bizon-Górecka J. 2004. Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym. "Rynek Terminowy" nr 2.
 4. Błaszczuk D.J. 2001. Czy można skutecznie zarządzać ryzykiem? "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3/4.
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], 2009. Informacje na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/index.php (dostęp: 2009-05-20).
 6. Henzel H.K., Marcinek., Walica H. (red.). 1996. Vademecum inwestora: przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych. Katowice: Wydawnictwo Górnicze GIPH.
 7. Hoffmann B. (red.). 2002. Katastrophenvorsorge-Arbeitskonzept. Eschborn: DeutscheGesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
 8. Jajuga K. (red.). 2007. Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Jajuga K., Jajuga T. 2008. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Michalski T. (red.). 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. PZU SA. Informacje na stronie: http://www.pzu.pl (dostęp: 2009-05-25).
 12. Ronka-Chmielowiec W. 1997. Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 13. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C. 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu