BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Innowacyjna metoda oceny dotacji publicznych na tle rozwoju przedsiębiorstw
The Innovative Method for Assessing State Aid in the Context of Corporate Development
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 281-296, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Ocena efektywności inwestycji
Subsidies granted to enteprises, Enterprise development, Evaluation of investment efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule autor nawiązuje do dylematu sprawiedliwości (równości) związanego z redystrybucyjną funkcją finansów publicznych omówionego przez S. Owsiaka i ukazuje problematykę efektywności wsparcia publicznego na tle rozwoju przedsiębiorstw. Problem wynika z tego, że przedsiębiorcy otrzymujący środki publiczne na rozwój uzyskują, z reguły, większy dochód niż przeciętni podatnicy finansujący budżet państwa. Nasuwa się pytanie, czy pomoc publiczna dla przedsiębiorstw jest społecznie, ekonomicznie i ekologicznie umotywowana. Autor prezentuje wyniki badań oraz proponuje innowacyjne narzędzia pomiaru i oceny efektywności inwestycji publicznych na tle rozwoju przedsiębiorstw, przedstawia także częściowe rozwiązanie rozpatrywanego dylematu związanego ze sprawiedliwą redystrybucją dochodów. (fragment tekstu)

The paper refers to the dilemma of social equity related to the redistributory function of public finance. As a rule, the entrepreneurs who are granted state aid for corporate expansion generate greater income than other tax payers contributing to state budget receipts. The question arises whether public support is socially, economically and ecologically justified, and if so, what requirements should be met to offer state aid to companies. The paper presents the application of an innovative normative model for assessing the effectiveness of state aid with the use of direct and indirect (hardly measurable) effects, based on earlier field research studies. The results indicate that the significant effects of state aid, apart from the increased competitiveness of the economy (resulting from increased corporate competitiveness), include indirect effects related to the human capital development, improvements in the environment and the implementation of horizontal policies. The author proves that the proposed model for assessing the effectiveness of state aid in corporate development is an effective tool for taking decisions in the field of the allocation and redistribution of public finance. The model considers the effects of sustainable development, i.e. social, economic and ecological factors, being a useful tool for taking macroeconomic decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia: makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
  3. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Podlasiak Z., Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa [w:] Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Puczkowski B., Ocena efektywności wykorzystania środków publicznych na tle rozwoju polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
  6. Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, UOKiK, Warszawa 1998-2008.
  7. Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 200/2008.
  8. State Aid Scoreboard. Fact and Figures on State Aid in the Member States, EU 2010, www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu