BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fałat-Kilijańska Ilona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania funduszy private equity. Przegląd przyjętych rozwiązań w wybranych krajach europejskich
The Legal Aspects of the Establishment and Functioning of Private Equity Funds. A Review of Solutions Adopted by Selected European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 297-310, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Private equity, Regulacje prawne, Analiza porównawcza
Private equity, Legal regulations, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie wpływu rozwiązań prawnych i podatkowych na stan rynku private equity oraz przedstawienie międzynarodowych doświadczeń, które mogą przyczynić się do przyjęcia podobnych rozwiązań w Polsce. Źródłem danych empirycznych są przede wszystkim badania literaturowe. Badaniami objęto lata 1998-2009. W pracy posłużono się kilkoma metodami badawczymi: metodą opisową, metodą analizy porównawczej, metodą analizy krytycznej oraz metodą syntezy wniosków. Przeprowadzona została ponadto analiza wyników uzyskanych podczas przeprowadzonych badań oraz analiza danych statystycznych. (fragment tekstu)

The history of private equity funds confirms their significance in economic development. Through financing the undertakings which are generally regarded to be too risky, they increase the number of businesses, enhance their competitiveness and create jobs, being significant participants of the capital market. The author presents the factors which affect the market of private equity investments their volumes and development trends. An analysis of the systemic solutions adopted by Europe's private equity market leaders indicates that a major role in this area is played by the legal regulations concerning organizational forms and tax transparency, tax relief and exemption systems as well as the possible participation of pension funds. Corporate income taxes and capital gains taxes are of secondary importance to the functioning of private equity funds. The objective of the paper is to present the impact of legal regulations on the private equity market; the author refers to international experience in this field which might lead to adopting similar solutions in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benchmarking European Tax & Legal Environments. Indicators of Tax & Legal Environments Favouring the Development of Private Equity and Venture Capital in European Union Member States, EVCA Papers, Zaventem 2003.
  2. Benchmarking European Tax & Legal Environments, EVCA Papers, Zaventem 2006, www.evca.com.
  3. Roczniki 2002-2009, PSIK, Warszawa 2003-2010, www.ppea.org.pl.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139, poz. 934, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. nr 146, poz. 1546.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu