BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blagoev Dimitar (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria), Sterev Nikolay (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria), Kopeva Diana (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)
Tytuł
Bulgarian Food Industry Growth and Trade with BRIC Countries
Przemysł spożywczy i handel z krajami BRIC w Bułgarii
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 13-24, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przemysł spożywczy, Handel artykułami żywnościowymi, Handel artykułami spożywczymi
Foreign trade, Food industry, Food trade, Foodstuffs trade
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
Produkcja żywności i napojów jest atrakcyjnym i wiodącym sektorem bułgarskiego przemysłu. Bułgarski przemysł żywnościowy jest tradycyjnie zorientowany pro-eksportowo. Największymi importerami bułgarskiej żywności i napojów są Brazylia, Rosja, Chiny i Indie. Systematyczny wzrost relacji handlowych z krajami BRIC ma znaczący wpływ na dynamikę tego sektora. Celem artykułu jest analiza dynamiki przemysłu spożywczego w Bułgarii i rola stosunków handlowych z państwami BRIC. Bilans handlu zagranicznego Bułgarii z krajami BRIC jest ujemny. W celu przezwyciężenia negatywnego trendu w tym sektorze jest niezbędna poprawa konkurencyjności produkcji poprzez standaryzację i jakość oraz rozwój eksportu na rynki niszowe. (abstrakt oryginalny)

The Food and Beverage Industry is an attractive and a leading sector in Bulgarian industry. The Bulgarian Food and Beverage Industry (BFBI) has traditionally been an export-oriented. The biggest importer of food and beverages in Bulgaria is Brazil, followed by Russia, China and India. Continual increase of trade relations importance with BRIC countries, especially in food and beverages, has significant impact on the sectors dynamics. The paper aims to analyze the industrial dynamics of the Food and Beverage Industry in Bulgaria and the role of trade relations with BRIC countries, namely Brazil, Russia, India and China, on it. Bulgarians' trade balance with these countries is negative. To overcome these negative trends for the sector it is necessary to increase the competitiveness production, and to rely on quality and standardized production, for development of new market niches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. External and intra- EU trade statistical yearbook (1958-2009), 2010. EUROSTAT.
  2. Forrester J., 1961. Industrial Dynamics, Portland, Oregon: Productivity Press.
  3. Industry and trade, 2010. EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
  4. Kopeva, D., 1997. Competitiveness of the Bulgarian Food Industry, IME, Sofia. Statistical Yearbook, 2010. NSI, Sofia.
  5. Trade of Bulgaria with third countries for the period 2009-2010, 2011. NSI, Sofia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu