BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
SME Sector Economic Position in the EU : Insights Into Labour Efficiency and Profitability
Pozycja ekonomiczna sektora MSP w Unii Europejskiej z punktu widzenia wydajności pracy i rentowności
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 25-38, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika przedsiębiorstwa, Wydajność pracy, Rentowność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business economics, Labour efficiency, Profitability, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analizy wydajności pracy i rentowności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach krajów UE. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu z 2008 roku. Według wyników analizy regresji do najważniejszych czynników kształtujących rentowność MSP należą: produktywność nakładów, pracochłonność produkcji, udział wartości dodanej w przychodach oraz koszty pracy. Natomiast do najważniejszych czynników kształtujących wydajność pracy w sektorze MSP należą: uzbrojenie pracy oraz udział wartości dodanej i wartości produkcji w przychodach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the outcomes of the analysis of labour and profitability in micro, small and medium enterprises (SMEs) of EU countries. The analysis is based on the data provided by the EC Enterprise and Industry, covering the year 2008. According to the outcomes of regression analysis, the most important factors influencing SME profitability include: the productivity of expenses, the level of labour involvement in production, the share of added valuein incomes and labour costs. The most important factors influencing labour efficiency in the SME sector include: labour equipment and the shares of added value and production in incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
 2. Ikeda Y., Souma W., 2008. International Comparison of Labor Productivity Distribution for Manufacturing and Non-Manufacturing Firms, To appear in Progress of Theoretical Physics: Supplement, http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/.
 3. Jasiński Z. (ed.), 1999. Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Majewski R., 2005. Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, Branże, Regiony, pod red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowskiego, FRUG, Gdańsk.
 5. NACE (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), 2009, [http://www.iso.org/iso/country_ codes].
 6. Rozporządzenie w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE). Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006. http://eurex.europa.eu/LexUriServ/:HTML.
 7. Skoczylas W., Niemiec A., 2003. Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw, [w]: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Skowronek-Mielczarek A., 2003. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa.
 9. SME Performance Review 2010. Annual Report on European SMEs, European Commission, Euro-stat. (http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/sme_perf_review/spr_main_ en.htm)
 10. Wędzki D., 2006, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Wiatrak A.P., Ziętara W., 1978. Metodyczne aspekty badania wydajności pracy, Wieś i Rolnictwo, nr 2.
 12. Wołodkiewicz-Donimirski Z., 2009. Wartość dodana generowana przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów, Analizy BAS, nr 3(11), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 13. Wysocki E., Lira J., 2003. Statystyka opisowa, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu