BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Lech Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Zawierucha Kamila (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
System of Agricultural Structural Pensions in Poland After the Year 2000 Based on the Example of the Selected Counties in Warmińsko-Mazurskie and Mazowieckie Voivodships
System rolniczych rent strukturalnych w Polsce po roku 2000 na przykładzie wybranych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Renty, Renta strukturalna, Gospodarstwa rolne, Instrumenty polityki gospodarczej
Annuities, Structural pension, Arable farm, Economic policy instrument
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Województwo mazowieckie
Warmian-Masurian Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem pracy było dokonanie oceny funkcjonowania w Polsce systemu rolniczych rent strukturalnych (na podstawie danych wtórnych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz procesu ubiegania się o rentę strukturalną z punktu widzenia beneficjentów (badania własne). Badaniem ankietowym objęto 59 gospodarstw rolnych woj. warmińsko-mazurskiego i 26 gospodarstw powiatu ciechanowskiego (woj. mazowieckie). (abstrakt oryginalny)

The aim of the survey was to conduct evaluation of functioning of the system of agricultural structural pensions in Poland (on the base of the secondary data originating from the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and Ministry of Agriculture and Rural Development) and the process of application for the structural pension from the perspective of the beneficiary (own survey). The questionnaire based survey covered 59 agricultural farms in Warmińsko-Mazurskie voivodship and 26 farms from Ciechanów County (Mazowieckie voivodship). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gawłowski S., Mickiewicz P., 2009. Renty Strukturalne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Acta Scientiarum Polonorum Seria Oeconomia, 8(3): 25-35.
 2. Halamska M., 2006. Renty strukturalne a przemiany polskiej wsi. Uwagi socjologa. Wieś i Rolnictwo, 2(131): 58-67.
 3. Informacja dotycząca wpływu działania "renty strukturalne" na poprawę struktury agrarnej gospodarstw, 2008: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, electronic dokument available at: http://www.bip.minrol.gov.pl
 4. Informacja o realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Renty Strukturalne, 2007, electronic dokument available at: http://www.arimr.gov.pl
 5. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2008. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. UWM, Olsztyn.
 6. Mierosławska A., 2008. Zmiany w strukturze agrarnej w 3 lata po akcesji Polski do UE w ujęciu regionalnym. SERiA, 10(3): 392-397.
 7. Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa.
 8. Paszkowski S., 2004. Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań.
 9. Paszkowski S., 2007. Mechanizmy wymiaru świadczeń a cele instrumentu rolniczych rent strukturalnych. WiR, 3(136): 131-150.
 10. Pięta P., 2007. Renty strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 6(4): 39-47.
 11. Plawgo B., 2005. Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica. Białystok.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007. MRiRW, Warszawa.
 13. Rutkowska M., 2005. Renty Strukturalne po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dokument elektroniczny, tryb dostępu [www.seria.home.pl]
 14. Sikorska-Wolak I., 2006. Renty strukturalne szansą na przyśpieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie polskim. SERiA, 7(4): 310-314.
 15. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych.
 16. Zarębski M., 2002. Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską. Wydawnictwo Adam Marszałek. Warszawa.
 17. Zegar J.S., 2010. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Stan i perspektywa zmian. Realia i co dalej, 1(16): 31-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu