BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostromęcki Artur (Uniwersytet Rzeszowski), Zając Dariusz (Uniwersytet Rzeszowski), Mantaj Andrzej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Importance of Farmer - Institutions Relationship Intensity for Farm Development
Znaczenie intensywności relacji rolników z otoczeniem instytucjonalnym w procesie rozwoju gospodarstw rolnych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 3, s. 109-122, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa
Research results, Arable farm, Agriculture development
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie, Województwo świętokrzyskie, Województwo małopolskie
Podkarpackie Voivodship, Świętokrzyskie Voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena znaczenia stopnia intensywności relacji rolników z otoczeniem instytucjonalnym w procesie rozwoju gospodarstw rolnych. Materiał źródłowy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku wśród rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przeprowadzone badania wykazały, że intensywność kontaktów rolników z otoczeniem instytucjonalnym jest bezpośrednio związana z zasobami, organizacją procesu produkcji i wynikami produkcyjnymi gospodarstw rolnych. Intensywne kontakty rolników z instytucjami ułatwiają dokonywanie zmian w gospodarstwach rolnych, przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. Dotyczy to jednak głównie jednostek większych obszarowo i silniejszych ekonomicznie, co może prowadzić do większej polaryzacji gospodarstw w rozdrobnionym rolnictwie południowo-wschodniej Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess importance of the relationship, at various levels of its intensity, between farmers and the institutional environment of agriculture for farm development. The data source derives from the results of questionnaire surveys conducted among farmers - owners of agricultural holdings in the south-east of Poland, i.e. the area of Świętokrzyskie, Małopolskie and Podkarpackie provinces. The research results demonstrated that the degree of intensity of farmers' interactions with institutions is directly linked to resources, organization of the production process and the production performance of the agricultural holdings. High intensity of farmer-institutions interactions facilitates the process of introduction of changes in agricultural holdings with the use of the European Union financial support. However, the rule applies mainly to the larger-in-size and economically stronger holdings and may consequently lead to growing polarization of farms in the highly fragmented structure of agricultural holdings in the south-east of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008. Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 15-17, 140-163.
  2. Czudec A., 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 151.
  3. Czudec A., Zając D., 2010. Znaczenie programu rolnośrodowiskowego we wdrażaniu form wielofunkcyjnego rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, Tom 97, Zeszyt 3, PAN, WNR,LiW, KER, WNE SGGW, Warszawa, pp. 51-60.
  4. Fahlbeck E., 2004. Borderlines for a Common Agricultural Policy of Multifunctional Agriculture, [in:] Role of Institutions in Rural Policies and Agricultural Markets, G. van Huylenbro-eck, W. Verbeke, L. Lauwers, Amsterdam, pp. 323-334.
  5. Jóżwiak J., Podgórski J., 1998. Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, pp. 358-362. Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2005. Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich, lERiGŻ, Warszawa, pp. 7.
  6. Miś T, 2009. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa rozdrobnionego, [in:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, edited by A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 85.
  7. Sobczyk M., 1996. Statystyka, PWN, Warszawa, pp. 218-220.
  8. Steczkowski J., Zeliaś A., 1997. Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, AE w Krakowie, Kraków, pp. 185-195.
  9. Stiglitz J.E., 1999. Knowledge for Development: Economic Science. Economic Policy and Economic Advice, The Word Bank, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu