BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ekologiczna licencja jako dyrektywny instrument przygotowania i realizacji inwestycji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 302-326, tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Polityka ekologiczna, Emisja zanieczyszczeń, Dyrektywa IPPC
Industrial enterprises, Ecological politics, Pollution emission, IPPC Directive
Abstrakt
Znaczna część polskiej gospodarki znajduje się na początku lub w fazie głębokich zmian restrukturyzacyjnych. Integracja z Unią Europejską wymaga od przedsiębiorstw przemysłowych nie tylko zidentyfikowania i przezwyciężenia barier w zakresie technologii, organizacji, ale także ekonomii i uregulowań prawnych. (...) Z przedstawionej problematyki implementacji dyrektywy IPPC w warunkach gospodarki polskiej wynika bezsporny fakt, że jej wdrożenie będzie bardzo trudne dla polskiego przemysłu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Problemy, wątpliwości, dylematy. Red. R. Pochyluk i J. Szymański. Wyd. EKO-KONSULT, Gdańsk 2001.
 2. J. Żurek: Standardy emisyjne Unii Europejskiej. "Przemysł Chemiczny a Ochrona Środowiska" 2001, z 5.
 3. J. Jendrośka: Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń w Unii Europejskiej. "Problemy Ocen Środowiskowych" 2001, nr 4(15).
 4. M. Typko: Najlepsze dostępne technologia (BAT) jako narzędzie wprowadzania zasad ekorozwoju. Referat na międzynarodową konferencje nt. "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem". UNDP, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2002, s. 24-27.
 5. E. Lorek: Uwarunkowania prawno-ekonomiczne zarządzania jakością powietrza w aspekcie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia. AGH, Kraków 2000, s. 201-212.
 6. T. Padgajnik: Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom - kosztowna, biurokratyczna mitręga, czy szansa na zrównoważony rozwój? "Chemik" 2001, nr 6.
 7. W. Lenart: Kogo smagnął BAT? "Problemy Ocen Środowiskowych" 2004, nr3(26)
 8. Z. Kamiński: Założenia wdrażania systemu pozwoleń zintegrowanych. Materiały szkoleniowe. ŚUW, Katowice 2001.
 9. M. Typko: Stan przygotowania organizacji rządowych i administracji do realizacji ustawy. Prawo ochrony środowiska w zakresie pozwoleń zintegrowanych. "Chemik" 2001, nr 9.
 10. T. Podgajnik: Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Procedura opracowywania i przygotowania wniosków. "Chemik" 2002, nr 9.
 11. http://www.eko-net.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu