BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wartość opcyjna inwestycji ochrony środowiska
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 349-367, rys.
Słowa kluczowe
Wartość inwestycji, Inwestycje w ochronę środowiska, Niepewność, Finansowanie inwestycji ekologicznych
Investment value, Environmental investments, Uncertainty, Financing of the environmental protection
Abstrakt
Opracowanie jest próbą uzasadnienia tezy, że uwzględnienie w procedurach oceny efektywności inwestycji ryzyka inwestycyjnego, poprzez zwiększenie oczekiwanej stopy zwrotu o premię za ryzyko, jest ujęciem właściwym co do kierunku, ale niewystarczającym co do zakresu i sposobu szacowania wpływu ryzyka (niepewności) na efektywność projektów inwestycyjnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Jajuga: Podejmowanie decyzji inwestycyjnej w warunkach ryzyka. W: Budżetowanie kapitałowe. Red. W. Pluta, PWE Warszawa 2000.
  2. A. Kozarkiewicz-Chlebowska: Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych. "Ekonomista" 2004, nr 4.
  3. T. Wiśniewski: Analiza związku elastyczności działania z efektywnością. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. AE, Wrocław 2004, s. 4.
  4. T. Jajuga: Strategiczne zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa a opcje rzeczowe. W: Zarządzanie finansami - klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. T. II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
  5. T. Wiśniewski: Metody wyceny czynników strategicznych w inwestycjach kapitałowych. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003.
  6. W. Tarczyński, M. Zwolankowski: Inżynieria finansowa - instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem. Agencja wydawnicza "Placet", Warszawa 1999, s. 92.
  7. R.A. Haugen: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996, s. 553.
  8. J. Zieńko, E. Sieńko: Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji ekologicznych w projektowaniu technologicznym. Politechnika Szczecińska, Szczecin 2000, s. 257.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu