BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zagórska Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ryzyko katastroficzne na rynku nieruchomości
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 368-374
Słowa kluczowe
Katastrofa, Rynek nieruchomości, Klęski żywiołowe, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Ubezpieczenia od szkód materialnych
Disaster, Real estate market, Natural disaster, Natural disasters insurance, Property damage insurance
Abstrakt
Na oddziaływanie ryzyka katastroficznego, bezpośrednio związanego z katastrofami naturalnymi narażone są między innymi nieruchomości. Omówiono zjawiska naturalne (huragany, silne wiatry, powodzie), które mają negatywny wpływ na infrastrukturę mieszkaniową. Na końcu przedstawiono ogólne warunki ubezpieczeń oraz inne sposoby minimalizacji ryzyka katastroficznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Klimkowski: Ryzyka katastroficzne w rolnictwie. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 1-2, s. 23.
  2. K. Pastusiak: Katastrofa - ubezpieczeniowe aspekty problemu. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 1-2, s. 36.
  3. T. Fijałkowski: Kodeks cywilny. Komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 20 września 2003r z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004r Artman, Warszawa 2003, s. 21.
  4. A. Szromik: Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności. W: Praca z zakresu ekonomiki nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Red. R. Borowiecki. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 2003, nr 614, s. 17.
  5. B. Kryńska: Światowe klęski powodziowe. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 9-10, s. 25.
  6. M. Grabowska: Analiza skutków powodzi i ekonomicznych sposobów przeciwdziałania im. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. B. Fiedor, J. Rymarczyk. AE, Wrocław 2000, s. 9.
  7. Z.M. Karaczuk, A. Kassenberg, M. Sobolewski: Raport Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej czyli jak nasz kraj w perspektywie integracji europejskiej wypełnia postanowienia ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kiota. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000, s. 14.
  8. F. Joderko: Straty w mieszkaniach i uwarunkowania odbudowy. W: Naturalna katastrofa i społeczna reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 r. Red. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż. Państwowy instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 1999, s. 55.
  9. A. Pasierbiński: Elementy spontanicznej samoorganizacji społecznej w sytuacji klęsk żywiołowych. W: Naturalna katastrofa i społeczna reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 r. Red. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż. Państwowy instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 1999, s. 14.
  10. J. Kufel: Ubezpieczenia obowiązkowe. W: Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 2001, s. 174-175.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu