BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Gospodarka Narodowa - Gospodarka Planowa - Gospodarka Narodowa
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 1-2, s. 1-18, bibliogr. 40 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Gospodarka planowa
National economy, Planned economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono historię czasopisma "Gospodarka Narodowa" od 1931 roku aż do dnia dzisiejszego.

The article examines the origins of Gospodarka Narodowa and the magazine's evolution from 1931 to 2011. The author analyzes press reports and archival materials to trace the publication's history over the past 80 years. Gospodarka Narodowawas started in 1931 as an initiative by economist Czesław Bobrowski. The magazine was initially published every two weeks. It quickly became one of the most influential economic periodicals in Poland in the period between World War I and II. At the time, Gospodarka Narodowa focused on general economic topics and was run by a team of young editors who targeted a mostly young audience. One of the magazine's characteristic features was its considerable independence and an apolitical approach. The magazine brought together a number of up-and-coming Warsaw economists, who set up a prestigious organization known as the National Economic Club. In the postwar period, Bobrowski, who was chairman of the no-longer-existing Central Planning Office (CUP), came up with the idea of reviving the magazine. The new biweekly publication, renamed Gospodarka Planowa, initially followed up on what its predecessor did in terms of form and content, however it was controlled by the Central Planning Office. In the late 1940s, the magazine found itself completely dependent on the decision makers at the time and became a mouthpiece and propaganda tool of the country's communist authorities. As a result of political changes in Poland in 1956, Gospodarka Planowa was transformed into a scientific and economic monthly whose contributors included top Polish economists at the time. In 1990, the magazine reverted to its original title. Today Gospodarka Narodowa is one of the most highly rated Polish magazines dealing with economic issues.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobrowski C., Wspomnienia ze stulecia, Lublin 1986.
 2. Drewnowski J., Próba ogólnej teorii gospodarki planowej, Warszawa 1938.
 3. Drewnowski J., Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa, Warszawa 1937;
 4. Góra S., Rakowski Z., Kryteria specjalizacji wewnątrzzakładowej między krajami socjalistycznymi, Gospodarka Planowa 1961, nr 7;
 5. Ivanka A., Wspomnienia skarbowca 1927-1945, Warszawa 1964.
 6. Jarosz A., Dyskusja ubezpieczeniowa na łamach Gospodarki Narodowej w latach 1931-1939, Gospodarka Narodowa 2001, nr 11-12.
 7. Kalecki M., Polaczek S., W sprawie metody ustalania cen surowców podstawowych, Gospodarka Planowa 1957, nr 4.
 8. Karpiński A., Kilka refleksji z okazji 40-lecia »Gospodarki Planowej«, Gospodarka Planowa 1986, nr 12, s. 504.
 9. Kizer J., Zwycięskie zakończenie powojennej pięciolatki stalinowskiej, Gospodarka Planowa 1951, nr 2;
 10. Knyziak Z., Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji realizowanych wspólnie przez kilka krajów, Gospodarka Planowa 1965, nr 6.
 11. Kowalewski S., Teoretyczne podstawy tworzenia organów naczelnych i centralnych, Gospodarka Planowa 1972, nr 6.
 12. Krajewski M., Metro Warszawskie - wielka inwestycja w Planie 6-letnim, Gospodarka Planowa 1951, nr 8;
 13. Kulikowski Cz., Współzawodnictwo górników w świetle obrad VI Plenum CRZZ, Gospodarka Planowa 1951, nr 2;
 14. Kulikowski Cz., Zmniejszenie kosztów własnych centralnym odcinkiem walki o plan 1951, Gospodarka Planowa 1951, nr 3.
 15. Landau Z., Kaliński J., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1998, s. 205.
 16. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. IV, Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939, Warszawa 1989.
 17. Malinowski J., Rozwój dobrobytu i kultury ludności Związku Radzieckiego w okresie powojennym, Gospodarka Planowa 1951, nr 8.
 18. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczpospolitej, Warszawa 1983.
 19. Minc B., O planowaniu i "planowaniu", Gospodarka Planowa 1947, nr 5.
 20. Minc B., W sprawie metod planowania 5-letniego, Gospodarka Planowa 1967, nr 6.
 21. Mujżel J., Czym mamy być?, Gospodarka Narodowa 1990, nr 4-5.
 22. Myśliński J., Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004.
 23. Nałęcz D., Główny Urząd Kontroli Prasy 1945-1949, Warszawa 1994, s. 14.
 24. Negryński J., Gospodarka Narodowa (w dwudziestą piątą rocznicę), Kultura (Paryż) 1959, nr 9.
 25. Notkowski A., Droga, w: Encyklopedia historii Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1999.
 26. Orłowska J., Orłowski T., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zarys historii, Warszawa 1985, s. 31.
 27. Ostrowski M., Sadowski Z., Luka dewizowa a rachunek ekonomiczny, Gospodarka Planowa 1961, nr 1.
 28. Ostrowski M., Sadowski Z., Wzrost i równowaga ekonomiczna a handel zagraniczny, Gospodarka Planowa 1960, nr 10;
 29. Pajestka J., Wytyczne do badań ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, Gospodarka Planowa 1956, nr 5.
 30. Poniatowski J., Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warszawa 1936.
 31. Rakowski M., W obronie wskaźnika efektywności inwestycji, Gospodarka Planowa 1958, nr 5.
 32. Schmidt W., Po podsumowaniu wyników zwycięskiej pięciolatki radzieckiej, Gospodarka Planowa 1951, nr 5;
 33. Słomkowska A., Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980.
 34. Sokołowski K., Czesław Bobrowski i Gospodarka Narodowa, Ekonomista 1984, nr 1-2.
 35. Suchodolski B., Rozwój kultury i wykształcenia a model konsumpcji, Gospodarka Planowa 1969, nr 7.
 36. Szczepański H., Ogólna charakterystyka polskiego czasopiśmiennictwa gospodarczego Drugiej Rzeczpospolitej, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1984, nr 2.
 37. Turowski G. [C. Bobrowski], Warunki i drogi rozwoju gospodarczego wsi polskiej, Warszawa 1938.
 38. Wątor A., Poniatowski J., w: Ministrowie Polski Niepodległej 1918 1945, pod red. M. Baumgarta, H. Walczaka, A. Wątora, Szczecin 2001.
 39. Wojtas A., Problematyka agrarna w polskiej myśli politycznej 1918-1948, Warszawa 1983.
 40. Woyton M., Plan Schumana orężem amerykańskiego imperializmu, Gospodarka Planowa 1951, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu