BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Strategia wyjścia w praktyce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 637-642
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Likwidacja przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Badania pilotażowe
Corporation strategies, Closing down of business, Enterprise bankruptcy, Enterprises crisis, Case study, Pilot studies
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie możliwości realizowania strategii wyjścia i zainteresowanie tym zagadnieniem zarówno badaczy, jak i praktyków zarządzania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 320.
 2. A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" Warszawa 2003, s. 177.
 3. I. Deenitchin, P. Pikul, Entrepreneurship: How to Design Growth and Exit Strategy, MBA Poznań-Atlanta, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006, s. 17.
 4. Por. R.A. Burgelman, A Process Model of Strategic Business Exit: Implications for an Evolutionary Perspective on Strategy, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17, s. 193.
 5. D. DeTienne, M.S. Cardon, Entrepreneurial Exit Strategies: The Impact of Human Capital, Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) 2006 Paper; Frontiers of Entrepreneurship Research 2006, s. 2; Dostępne na: http://ssrn.com/abstract=1310922.
 6. B. Olszewska (red.), Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 156.
 7. Por. R.A. Burgelman, A Process Podel of Strategic Business Exit: Implications for an Evolutionary Perspective on Strategy, "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17, s. 210.
 8. I. Deenitchin, P. Pikul, Entrepreneurship, s. 22.
 9. Por. Tamże, s. 29.
 10. Podobny obraz upadłości potwierdzają również inni autorzy polscy i zagraniczni, por. L.A. Bebchuk, Ex Ante Costs of Violating Absolute Priority in Bankruptcy, "The Journal of Finance" Feb 2002, vol. LVII, nr l, s. 457.
 11. Np. J. Otola, Likwidacja spółki z o.o., Dom Wydawniczy "Ostoja", Kraków 2001.
 12. Por. Bankructwa przedsiębiorstw, Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 122.
 13. Ch. Handy, Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 53-66.
 14. Tłumaczenie własne; N. Minor, Deciding to Sell Your Business: The Key to Wealth and Freedom, Denver: Business Enterprise Press, 2003; cyt. za: D. DeTienne, M.S. Cardon, Entrepreneurial Exit Strategies: The Impact of Human Capital, Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC) 2006 Paper; Frontiers of Entrepreneurship Research 2006, s. 1; Dostępne na: http://ssrn. com/abstract= 1310922.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu