BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego
The Agribusiness in terms of Global Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 150, s. 29-45, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Pomoc finansowa, Pomoc dla rolnictwa
Agrobusiness, Financial aid, Aid to agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor artykułu wskazuje na to, że globalizacja agrobiznesu oznacza prymat interesów transnarodowych korporacji spożywczych nad zrównoważonym rozwojem, możliwością ograniczenia głodu oraz poprawy sytuacji najubozszych. (fragment tekstu)

The crisis which has affected the world at the end of the first decade of twenty-first century, has many implications for the economy, policy and society. Is is quite commonoly and unanimously recognised that the liberalization of capital transfer, which occurred in the past 30-35 years, has brought about the first crisis of our century. That liberalization has led to rapid increase in trade on a global scale, gradual reduction of the economic authority, weakening of democratic processes and diminish business processes control as well as the disengagement of the financial sphere from the real economy - namely has led to the globalization of the economy. The essence of presented considerations is an attempt to answer the question whether the crisis can be a propitious factor in efforts to transform the globalization, strengthen the role of state and democracy, and build transnational regulations (global governance), at the cost of the strength and position of transnational corporations (TNC). However, today we experience a distant approach and reluctance of the international community to solve problems collectively. In this situation it is impossible to overcome contemporary problems, including an attempt to transform the globalization and diminish the role of TNC. Deepening of the globalization processes in agribusiness area is going to lead to - on the one hand - further concentration of the market strength and potential of decreasing number of TNC - on the other hand - the pauperization of millions of small businesses and farms. Consequently, non-agricultural use of arabie lands is going to expand; particularly profitable energy crops are going to be cultivated. Such situation will result in further increase of food production costs and limited economic access to food for the increasing number of inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołaj, H., Kryzys a globalizacja (krótki przewodnik ), referat na konferencję pt. Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szansę, KNOP Szkoła Główna Handlowa, Warszawa l O grudnia 2009.
 2. Declaration of the World Summit on Food Security, World Summit on Food Security, FAO, Rome, 16-18 November 2009.
 3. Fukuyama, F., Colby, S., Co oni sobie myśleli? Europa Magazyn Idei Newsweeka, wrzesień 2009, nr l (282).
 4. Kowalczyk, S., Analizy branżowe. Procesy upadłościowe a agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające, w: Meandry upadłości przedsiębiorstw, Klęska czy druga szansa?, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Kowalczyk, S., Globalizacja i kryzys, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, 2009, nr 2.
 6. Kowalczyk, S., Procesy upadłościowe w agrobiznesie - siły przeciwdziałające i przyspieszające, opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych KNOP Szkoła Główna Handlowa pt. Wzrost niepewności i ryzyka a wybory strategiczne przedsiębiorstw w Polsce, pod kierunkiem prof. E. Mączyńskiej, Warszawa 2009 (maszynopis).
 7. L'Aquila Joint Statement on Global Food Security, L'Aquila Food Security Initiative (AFSI) L'Aquila Summit 2008, 9 July.
 8. Reinhart, C.M., Rogoff, K.S.. This Time is Different: A Panoramie View of Eight Centuries of Financial Crisis, NBER Working Paper no. 13882, Cambridge, 2008, March.
 9. Rising food prices: Policy options and World Bank response, Washington, 2008, April.
 10. Rozmowa M. Nowickiego z J.Grayem, Gorbaczow, nowy prezydent USA, Europa. Magazyn Idei Newsweeka, 2009, grudzień, nr 4 (285).
 11. Sachs, ]., Drogi i manowce świata "B", PWN, Współczesna Biblioteka Naukowa Omega, Warszawa 1964.
 12. Szymański, W, Kryzys globalny, Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 13. Winiecki, J., Nie uciekniemy przed kapitalizmem do lasu, Dziennik Gazeta Prawna, 5 stycznia 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu