BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Makarska Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim
Investment and Innovation Priorities of Meat Factories in the Podkarpacie Province
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 32-40, tab., bibliogr. 28 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Inwestycje, Innowacyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przemysł mięsny, Badania ankietowe
Investment, Innovative character, Enterprise competitiveness, Meat industry, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule poddano weryfikacji priorytety inwestycyjne i innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim w ciągu ostatnich trzech lat. Stwierdzono, że najważniejszymi priorytetami strategicznymi przedsiębiorstw są poprawa rentowności i jakości wyrobów, wzrost konkurencyjności, poszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów, dostosowanie metod produkcji do wymogów Unii Europejskiej i ochrony środowiska, obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost udziału w rynku. W celu poprawy konkurencyjności za konieczne uznano stworzenie reguł funkcjonowania regionalnego systemu innowacji. (abstrakt oryginalny)

The transformation of the Polish economy has changed the situation of companies dramatically and the opening of borders to foreign entities and products has caused fundamental changes on both domestic and foreign markets. Innovativeness of the European Union member states is one of the most important factors which will be determining the competitiveness of economy and companies of the agribusiness sector in the forthcoming years. In the last two decades the level of competition between the functioning companies of the meat industry has increased significantly and globalization of the market has changed the rules of its functioning. The article provides verification of investment and innovation priorities of meat factories in the Podkarpacie Province within the last three years. It exemplifies their local implementation and making use of them in the balanced development of the region. It has been stated that the most important strategic priorities of companies are the improvement of profitability and the quality of products, the increase in competitiveness, widening the range of products, adapting production methods to the requirements of the European Union and environmental protection, reducing production costs and the increase of market share. In order to improve the competitiveness it was judged necessary to create the rules of functioning for the regional system of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abernathy W.J., (1978), The Productivity Dilemma - Roadblock to Innovation in the Automobile Industry, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 2. "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego", (2007), nr 10.
 3. Brochocka U., Gajęcki R., (1997), Metody oceny projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 4. Budnikowski A., (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 5. Cyrkon E., (1981), Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa.
 6. Cyrson E., 1981, Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, PWN, Warszawa.
 7. Czerwieniec E., (1990), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysokorozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 105.
 8. Dunning J.H., (1979), Explaining Changing Patterns of International Production: In Defense of the Electric Theory, "Oxford Bulletin of Economics & Statistics", Department of Economics, University of Oxford, Vol. 41 (4).
 9. Firlej K., (2008), Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Firlej K., (2009), Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego, [w:] A. Mickiewicz, P. Mickiewicz (red.), Zrównoważony rozwój lokalny. Instrumenty wsparcia, Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 11. Główny Urząd Statystyczny, (2009), Regiony Polski, Warszawa.
 12. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej przedsiębiorstw, (2009), Urząd Statystyczny w Rzeszowie, nr 4, Rzeszów.
 13. Kamerschen D.R., Nardelii C., R.B. MacKenzie, (1991), Ekonomia, przeł. D. Filar i in., Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 14. Karaszewski W., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 15. Kotler Ph., G. Armstrong, Saunders J., Wong W., (2002), Marketing, Podręcznik Europejski, Warszawa.
 16. Krugman P.R., Obstfeld M., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 17. Niedzielski P., Rychlik K., (2006), Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Osiewicz E. (red.), (2006), Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 19. Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny za lata 2007, 2008, 2009.
 21. Rocznik Statystyczny województwa podkarpackiego za lata 2007, 2008, 2009.
 22. Rogowski W., (2008), Rynek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 23. Schumpeter J., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 24. Skawińska E., (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań.
 25. OECD Bologna Ministerial Conference, Enhancing SME Competitiveness, (2001), Organization for Economic Co-Operation and Development, France.
 26. Walica H., (1999), Zarządzanie strategiczne i polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa, Metodyka opracowywania projektów inwestycyjnych oraz ich realizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 27. Województwo podkarpackie 2009 - podregiony, powiaty, gminy, (2009), Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 28. Wykaz przedsiębiorstw wg PKD, Główny Urząd Statystyczny, Oddział w Rzeszowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu