BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zboroń Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle)
Discussions on Academic Responsibility of Economists
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 15-29, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Ekonomia, Odpowiedzialność
Economic crisis, Economics, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na obecnym kryzysie gospodarczym, który stał się przedmiotem dyskusji prowadzonych w środowisku badaczy społecznych, w szczególności ekonomistów. Większość z nich przyznaje, że obecny kryzys należy uznać za porażkę ekonomii. Ekonomia głównego nurtu wydaje się niezdolna do przewidywania i wyjaśniania zjawisk i procesów gospodarczych. Rozwijane od ponad trzydziestu lat modele nie znajdują zastosowania do opisu dokonujących się obecnie przemian gospodarczych. Z związku z tą sytuacją konieczne wydaje się przeprowadzenie gruntownej korekty w dziedzinie ekonomii. Pożądane jest także przedyskutowanie problemu społecznej odpowiedzialności badaczy ekonomistów, którzy - zgodnie z oczekiwaniem społecznym -mają poprzez dokonywane badania przyczyniać się do lepszego rozumienia rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)

The article centres on the current economic crisis which is widely discussed by social researches, mostly by economists. Most of them admit that the crisis made clear a systemic failure of the economics profession. The main stream economics is said to be unable to forecast and explain economic events and processes. The models which were developed for over three decades fail to account for the actual evolution of the real-world economy. The present situation requires a fundamental amendment of economics. It also requires to rethink a problem of social responsibility of researchers who, according to social expectations, owing to conducted research have to contribute to better understanding of reality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., The crisis of 2008: Structural lessons for and from economics, Centre for Economic Policy Research, "Policy Insight", January 2009, No. 28.
 2. Appeal of teachers and researchers: Renewing the research and teaching in finance, economics and management to better serve the common goods, Observatoire de la Finance, http://www.responsiblefinance.ch/appeal/, 2011 (3.05.2011).
 3. Beattie A., Upokarzający rok dla skłóconych ekonomistów, "Financial Times", 12.10.2009, http://ft.onet.pl/11,34591,artykul.htlm (12.10.2009).
 4. Blaug M., Ugly currents in modern economics, "Policy Option", September 1997.
 5. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 6. Colander D., Föllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux Th., Sloth B., The Financial Crisis and the Systemic Failure of Akademic Economics, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No. 1489, 2009.
 7. Colander D., The death of neoclassical economics, "Journal of the History of Economics Thought" 2000, Vol. 22, No. 2.
 8. Frey B.S., Does Economics Have an Effect? Towards an Economics of Economics, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zürich, Working Paper No. 36, 2000.
 9. Goldfarb R.S., Leonard Th.C., Economics at The Millennium, "Society", November/December 2002.
 10. Krugman P., How did economists get it so wrong?, "The New York Times", September 6, 2009.
 11. Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 12. Lawson T., The current economic crisis: Its nature and the course of academic economics, "Cambridge Journal of Economics" 2009, 33.
 13. Lazear E.P., Economic imperialism, "The Quarterly Journal of Economics" 2000, Vol. 115 (1).
 14. Mäki U., Philosophy of economics, [w:] M. Curd, S. Psillos (red.), Philosophy of Science, Routledge, New York 2008.
 15. McCloskey D., The rhetoric of economics, "Journal of Economics Literature" 1983, Vol. XXI (June).
 16. Schneider F., Kirchgässner G., Financial and World Economic Crisis: What Did Economist Contribute?, SCALA Discussion Paper, No. 4, 2009.
 17. Skidelsky R., Jak odbudować wstydliwą dziedzinę?, "Financial Times", http://ft.onet.pl/11,31267,artykul.htlm (6.08.2009).
 18. Solow R., How did Economics get that way, and what way did it get?, "Daedalus" 1997, Vol. 126.
 19. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 20. Thaler R., Rynki mogą się mylić, a wycena nie zawsze jest właściwa, "Financial Times", 5.08.2009, http://ft.onet.pl/11,31220,artykul.htlm (5.08.2009).
 21. Wade R., Zmiana ustroju finansowego? [w:] Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu