BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ciągłe doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania w aspekcie społecznej odpowiedzialności
Continuous Improvement of Integrated Management Systems in the Area of Corporate Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 40-47, bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Działalność społeczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Management system, Social activity, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako stosunkowo młoda i ciągle rozwijająca się koncepcja, dojrzała już do etapu standaryzacji. Mamy zatem obecnie do czynienia z nowym standardem ISO 26000 dotyczącym zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że już w dotychczasowych standardach ISO w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności przedsiębiorstw pojawiały się aspekty odnoszące się do zasad społecznej odpowiedzialności. Jako takie powinny one być przedmiotem ciągłego doskonalenia w myśl podejścia planuj-wdrażaj-sprawdzaj-działaj. Celem artykułu jest wskazanie elementów łączących koncepcję kompleksowego zarządzania jakością i koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazanie zagrożeń wynikających z realizacji działań społecznych niepoprzedzonych analizą możliwości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

There is new ISO 26000 standard for corporate responsibility management. It seems that such a standard was needed because of problems with the realization of social activity, especially in small and medium companies. In this situation one should draw attention to other more popular normalized management systems such as ISO 9001 or ISO 14001. These systems contain a lot of elements and mechanisms which could be useful in the management of corporate responsibility. The aim of this article is to put forward the importance of system approach in corporate responsibility management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki.
  2. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
  3. Kardas J.S., Wójcik-Augustyniak M., Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
  4. Raport 2009 - Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010.
  5. http://mfiles.pl/pl/index.php/Istota_zarz%C4%85dzania_przez_jako%C5%9B%C4%87 (13.05.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu