BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Obywatel jak metafora organizacji społecznie odpowiedzialnej
A Citizen as a Metaphor of Socially Responsible Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 48-53, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Organizacja, Zarządzanie, Obywatel
Social Responsibility, Organisation, Management, Citizen
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano podejście polegające na wykorzystaniu metafor w procesie opisywania i analizowania działalności organizacji. Syntetycznie zaprezentowano zaproponowane przez G. Morgana obrazy organizacji, a następnie wskazano możliwości wykorzystania ich w opisie koncepcji społecznej odpowiedzialności. W zakończeniu pod rozwagę poddana została propozycja stworzenia nowej metafory prezentującej organizację społecznie odpowiedzialną jako obywatela. (abstract oryginalny)

The paper is a description of an approach based on using metaphors in the process of describing and analyzing activities of a company. It synthetically presents the images of organizations proposed by G. Morgan which is followed by pointing out the possibilities of utilizing them in the description of social responsibility concept. Finally it takes into consideration the proposal of creating a new metaphor showing a socially responsible company as a citizen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerska M., Szpitter A., Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Gasparski W., Rok B. (red.), Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej, Poltext, Warszawa 2010.
  3. Grudzewski W., Hejduk I., Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, [w:] W. Grudzewski, I. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
  4. Kowalczewski W., Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] W. Kowalczewski (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
  5. Morgan G., Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  6. Płoszajski P., Szumniak J., Pohrybieniuk P., Firma jako odpowiedzialny obywatel, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Wróbel S., Pomiędzy obywatelem a niewolnikiem, "Zoon Politikon" 2010, 1.
  8. Zasuwa G., Co oznacza obywatelstwo przedsiębiorstw?, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu