BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyszka Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie sprzeczności w firmach do budowy dynamicznego modelu CSR
The Use of Contradiction in the Companies to Build a Dynamic Model of CSR Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 54-65, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacje, Organizacja
Corporate Social Responsibility (CSR), Innovations, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ukazanie problemów związanych z szukaniem modelu strategii opartego na założeniach CSR oraz dopasowanego do potrzeb i wyzwań pojawiających się we wdrażającej go organizacji. W artykule zaprezentowano różne grupy sprzeczności komplikujących, a zarazem dynamizujących zarządzanie inspirowane ideą CSR. Autor stawia hipotezę, że nie ma jednego właściwego modelu strategii CSR, lecz są jedynie pewne obszary pomocne w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, w których dynamicznie wykorzystuje się szanse i mocne strony oraz unika zagrożeń i słabych stron organizacji. Autor na podstawie literatury przedmiotu proponuje model społecznie odpowiedzialnej organizacji. Model ten ukazuje społeczną odpowiedzialność jako nowy sposób rozumienia i tworzenia innowacji poprzez interakcję z interesariuszami organizacji. (abstrakt oryginalny)

The main assumption of the article is to illustrate the problems involved in finding a strategy model based on the concept of CSR, and tailored to the needs and challenges emerging during the process of CSR implementation in the organization. The article presents the groups of contradictions which interchangeably complicate and boost the management inspired by CSR. The author hypothesizes that there is no single correct model of CSR strategy but only certain areas to help in building the competitiveness of the company, using opportunities and strengths in a dynamic way and avoiding the threats and weaknesses of the organization. The author summarizes the relevant literature and proposes a model of the socially responsible organization. This model presents organizational CSR as an approach to improve the understanding and creation of innovations by interactions with organizational stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett D., Embedding corporate responsibility: The development of a transformational model of organizational innovation, "Corporate Governance" 2009, Vol. 9.
 2. Carroll A.B., Business and society: Ethics and stakeholder management, [w:] M. Rybak (red.), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 3. Carroll A.B., Buchholtz A.K., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, Cincinnati 2000.
 4. Chesbrough H.W., Garman A.R., Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, "HBRP" listopad 2010.
 5. Figge F., Hahn T., Schaltegger S., Wagner M., The Sustainability Balanced Scorecard - Theory and Application of a Tool for Value-Based Sustainability Management, Greeining of Industry Network Conference "Corporate Social Responsibility - Governance for Sustainability", Gothenburg 2002.
 6. Grayson D., W poszukiwaniu nowej definicji wartości, "HBRP", Dodatek - Odpowiedzialny Biznes 2010 (wywiad K. Piłat).
 7. Hollender J., Brenn B., The Responsibility Revolution: How the Next Generation of Business Will Win, za: A. Bielewicz, Odpowiedzialność 2.0, "HBRP", Dodatek Odpowiedzialny Biznes 2010.
 8. Jenkins H., A 'business opportunity' model of corporate social responsibility for small- and medium-sized enterprises, "Business Ethics" 2009, Vol. 18, No. 1.
 9. Laszlo Ch., Firma Zrównoważonego Rozwoju, Studio Emka, Warszawa 2008.
 10. Nord W., Riggs Fuller S., Increasing corporate social responsibility through an employee-centered approach, "Employee Respons Rights Journal" 2009, Vol. 21.
 11. Porter M.E., Kramer M.R., Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, "Harvard Business Review" December 2006.
 12. Sharp Z., Zaidman N., Strategization of CSR, "Journal of Business Ethics" 2010, Vol. 93.
 13. Waddock S., Leigh J., The emergence of total responsibility management systems: J. Sainsbury's (plc) voluntary responsibility management systems for global food retail supply chains, "Business and Society Review" 2006, Vol. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu