BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność i ryzyko w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Innovation and Risk in the Area of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 84-90, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ryzyko, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność
Corporate Social Responsibility (CSR), Risk, Enterprises, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) dotyka kwestii gospodarki, społeczeństwa i wartości, a także relacji z otoczeniem. Celem artykułu jest ukazanie podstawowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. W drugiej części opracowania podjęto rozważania na temat znaczenia zarządzania ryzykiem w ramach odpowiedzialnego biznesu, także połączonego z efektywnym wprowadzaniem innowacji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Corporate Social Responsibility discusses the problem of economy, society and values as well as the relationship with the environment. The purpose of the article is to present basic problems connected to Corporate Social Responsibility. The second part of the article discusses the importance of risk management within the confines of responsible business, with the effective introduction of innovation in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Caroll A.B., Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, wyd. 2, College Division South-Western Publishing Co, Ohio 1993.
 2. De George R.T., Business Ethics, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 3. Dymowski J., Korzyści biznesowe z CSR, http:/www.abadon.pl/page6.php (16.03.2011).
 4. Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Brussels 2001.
 5. Guth W., Etyka w biznesie - podejście europejskie, [w:] P.M. Minus (red.), Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 7. Kornai J., Anti-Equilibrium: teoria systemów gospodarczych, kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II, Warszawa 1977.
 8. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/Eurostat, Warszawa 2008.
 9. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 10. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Spruch W., Ryzyko innowacji, "Wektory" 1986, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu