BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów
Intercultural Competencies in the Opinion of Managers from the Podlasie Region
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 182-191, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Kompetencje, Współpraca międzynarodowa, Różnice kulturowe, Badania ankietowe, Badanie opinii, Komunikowanie międzykulturowe
Competences, International cooperation, Cultural differences, Questionnaire survey, Opinion research, Intercultural communication
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Złożone otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw, ich wielkość oraz działanie na globalnym rynku systematycznie podnoszą liczbę firm mających kulturowo zróżnicowanych pracowników. Grupy składające się z takich pracowników cechuje większa liczba interakcji międzykulturowych, których skutkiem może być wzrost innowacji, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. By stało się to realnym rezultatem niezbędne jest by organizacja i jej uczestnicy posiadali takie kompetencje, jak: otwartość na odmienność, umiejętności zarządzania emocjami, kompetencje komunikacji międzykulturowej, tolerancja dwuznaczności, kulturowe zrozumienie, umiejętność procesowania informacji oraz umiejętność zarządzania kulturowego. (abstrakt oryginalny)

The increasing size, complexity, and geographical reach of global firms continually raise the bar for effective culturally diverse workgroup performance. Culturally diverse teams provide the opportunity for a greater number of cross cultural interactions and present a number of benefits for teams including increasing innovation, creativity and problem solving capabilities. For managing cultural diversity intercultural competencies, such as dissimilarity openness, emotion management skills, intercultural communication competence, tolerance for ambiguity, cultural understanding, information processing skills and cultural management skills are required. Many companies which are situated in the Podlaskie voievodship (Eastern-North part of Poland), cooperate with Belorussian, Russian and Lithuanian firms. To be successful they need to develop intercultural competencies. In this paper the result of pilot research dedicated to those competencies conducted between young managers working in local companies are presented. They show how they assess the companies' and their own intercultural competencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayoko O.B., Hartel C.E.J., (2000), Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups, "Queensland Review", Vol. 7.
 2. Beamer L., (1992), Learning intercultural communication competence, "The Journal of Business Communication", Vol. 29(3).
 3. Brislin R., Yoshida T., (1994), Intercultural communication training: An introduction, Thousand Oaks: Sage.
 4. Dudzikowa M., (1994), Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, PTP, Warszawa.
 5. Dylak S., (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Gersten M.C., (1990), Intercultural competence and expatriates, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 1(3).
 7. Gudykunst W.B., Kim Y.Y., (1997), Communication with strangers: An approach to intercultural Communications, McGraw-Hill, New York.
 8. Hartel C.E.J., Fujimoto Y., (2000), Diversity is not a problem to be manager by organizations but openness to perceived dissimilarity is, "Journal of Australian and New Zeland Academy of Management", Vol. 6 (1).
 9. Illes P., (1995), Learning to work with difference, "Personal Review", Vol. 24(6).
 10. Inny słownik języka polskiego, (2000), Bańko M. (red.), PWN, Warszawa.
 11. Jehn K.A., (1999), Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict and performance in workgroups, "Administrative Science Quarterly", Vol. 44 (4).
 12. Leczykiewicz T., (2010), Kompetencje interkulturowe - determinant sukcesu kadry menedżerskiej w wielokulturowej Europie, [w:] Krzykała -Schaefer R. (red.), Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 13. Milliken F.J., Martins L.L., (1996), Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, "Academy of Management Review", Vol. 21, Iss. 2.
 14. Mazur B., (2003), Metody rozwiązywania konfliktów - analiza porównawcza kultur, [w:] Czaja S. (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Wrocław.
 15. Pelled L.H., (1996), Demographic diversity, conflict and work group outcomes: An intervening process theory, "Organization Science", Vol. 7(6).
 16. Ratajek Z., (2001), Profesjonalizm współczesnego nauczyciela a możliwości zmian jego kształcenia w systemie akademickim, [w:] Sałata E., (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Politechnika Radomska, Radom.
 17. Rahim M.A., (1992), Managing conflict in organizations, Praeger Publishers, New York.
 18. Rakowska A., (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 19. Rostowski T., (2004), Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Juchnowicz M., (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 20. Quinn J.B., Hilmer F.G., (1996), Core Competencies and Strategic Outsourcing, [w:] Quinn J.B., Mintzber H., The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall International, London.
 21. Yum J.O., (1982), Communication diversity and information acquisition among Korean immigrants in Hawai, "Human Communication Research", Vol. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu